WWW.DOKTERJOHN.BE
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Z

HUIDZIEKTEN

anaal eczeem
bedwantsen
corticoïden
erythrasma
genitale wratten
impetigo
lichaamsgeur
lichen sclerosus
melanoom en zon
mollusca of parelwratjes
ouderdomshemangioom
pitted keratolyse
pityriasis alba, witte vlekken in gezicht
pityriasis rosea, ziekte van Gibert
processierups
roodvonk - scarlatina
scheurmond
vijfde ziekte
vitiligo
windpokken of varicella
wintertenen
wratten
xanthelasma
zesde ziekte
zon en huidtype
zonneallergie
zonnebankgebruik
zonnecreme

IMPETIGO of KRENTENBAARD

(27-06-2011)


WAT IS IMPETIGO

Impetigo is een besmettelijke huidziekte die helemaal niet zeldzaam is en vooral bij kinderen onder de 12 jaar voorkomt. Krentenbaard is de volkse naam voor impetigo in het gezicht. Maar ook volwassenen kunnen besmet geraken en impetigo krijgen. Gezien de besmettelijkheid ziet men soms kleine epidemieën binnen het gezin, school of sportvereniging.

OORZAAK IMPETIGO

SYMPTOMEN IMPETIGO

DIAGNOSE IMPETIGO

De diagnose van impetigo is meestal op het zicht te stellen. Bij twijfel kan wat etter afgenomen worden en een cultuur gemaakt worden.

BEHANDELING IMPETIGO

Bij impetigo bullosa kan het ook noodzakelijk zijn antibiotica te geven. Ook bij algemene ziekteverschijnselen antibiotica per os.

VOORKOMEN IMPETIGO


Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer