WWW.DOKTERJOHN.BE
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Z

HUIDZIEKTEN

anaal eczeem
bedwantsen
corticoïden
erythrasma
genitale wratten
impetigo
lichaamsgeur
lichen sclerosus
melanoom en zon
mollusca of parelwratjes
nagelwalontsteking (= paronychia)
ouderdomshemangioom
pitted keratolyse
pityriasis alba, witte vlekken in gezicht
pityriasis rosea, ziekte van Gibert
processierups
roodvonk - scarlatina
scheurmond
vijfde ziekte
vitiligo
windpokken of varicella
wintertenen
wratten
xanthelasma
zesde ziekte
zon en huidtype
zonneallergie
zonnebankgebruik
zonnecreme

BEDWANTSEN OF CIMEX LECTULARIUS

(15-09-2006)

Een patiënt van mij heeft een boottocht gemaakt in Nederland. Jammer genoeg is gans zijn trip bedorven geweest door de aanwezigheid van bedwantsen in zijn kajuit.

WAT ZIJN BEDWANTSEN

 

SYMPTOMEN BEDWANTSEN

 

BEHANDELING BEDWANTSEN

 

BESTRIJDEN BEDWANTSEN

De diertjes kunnen met insecticiden worden bestreden.

Gezien de hardnekkigheid van bedwantsepidemies laat je dit best over aan een gespecialiseerde firma. Enkel een totaal aanpak heeft kans op slagen.


Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer