DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z

HUIDZIEKTEN

anaal eczeem
bedwantsen
corticoïden
erythrasma
genitale wratten
impetigo
lichaamsgeur
lichen sclerosus
melanoom en zon
mollusca of parelwratjes
ouderdomshemangioom
pitted keratolyse
pityriasis alba, witte vlekken in gezicht
pityriasis rosea, ziekte van Gibert
processierups
roodvonk - scarlatina
scheurmond
vijfde ziekte
vitiligo
windpokken of varicella
wintertenen
wratten
xanthelasma
zesde ziekte
zon en huidtype
zonneallergie
zonnebankgebruik
zonnecreme

CORTICOIDEN


CORTICOIDEN VOOR LOKAAL GEBRUIK : ZALVEN, CRÈMES, LOTIONS

BELANGRIJKSTE ONGEWENSTE EFFECTEN

BELANGRIJKSTE VOORZORGEN

RANGSCHIKKING CORTICOSTEROIDEN VOOR LOKAAL GEBRUIK

De beschikbare preparaten worden hier geklasseerd in vier categorieën in functie van hun werkzaamheid, zoals deze wordt bepaald door de aard van de molecule, de gebruikte excipiëntia (zalven zijn in het algemeen sterker werkzaam dan crèmes of lotions), en de concentratie aan actief bestanddeel. De aflijning tussen de verschillende klassen blijft moeilijk, vooral wat betreft triamcinolon en hydrocortisonbutyraat.

Zwak werkzame preparaten

Matig werkzame preparaten

Sterk werkzame preparaten

Zeer sterk werkzame preparaten

Bron : Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I. vzw) c/o Heymans Instituut, De Pintelaan 185, 9000 Gent

Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer