DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z

HUIDUITSLAG (BESMETTELIJKE EXANTHEEMZIEKTE)

inleiding
hand-voet-mond-ziekte
mazelen
meningokokkensepsis
rode hond (rubella)
roodvonk (scarlatina)
vijfde ziekte (erythema infectiosum
windpokken (varicella)
zesde ziekte (erythema subitum)


INLEIDING EXANTHEEMZIEKTEN


Je kindje krijgt plots een huiduitslag en koorts. Wat nu .... Hoogst waarschijnlijk heeft het een exantheemziekte.

WAT ZIJN EXANTHEEMZIEKTEN

Exantheemziekten zijn ziekten die overgebracht worden door een infectieus agens hetzij viraal hetzij bacterieel en gaan gepaard met een huiduitslag (exantheem) als een van de belangrijkste symptomen. Meestal zijn er nog andere ziektetekens zoals koorts, opgezette klieren, algemeen ziek zijn, ...
Sommige exantheemziektes zijn banaal, andere ernstiger en nog andere kunnen problemen geven indien je zwanger bent.

Het gaat hier dus niet om allergische huiduitslag of andere niet infectieuze huiduitslag.

SOORTEN EXANTHEEMZIEKTEN

De meest voorkomende exantheemziekten zijn:

Het onderscheid is niet altijd makkelijk te maken, vooral buiten epidemisch verband.

Soms kan er dus geen juist etiket op de ziekte gekleefd worden en volstaat de diagnose virale exantheemziekte.


Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer