DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


VRUCHTBAARHEID - ONVRUCHTBAARHEID
OF MOEILIJK ZWANGER WORDEN
FERTILITEIT - SUBFERTILITEIT EN INFERTILITEIT

Op een bepaald ogenblik beslist een koppel om aan kinderen te beginnen en plots blijkt zwanger worden veel moeilijker te gaan dan verwacht. En nu ….

Volgend artikel heeft niet de bedoeling van alle mogelijke oorzaken en behandelingen van onvruchtbaarheid op te sommen.

PROBLEEMSTELLING van VERMINDERDE VRUCHTBAARHEID

Enkele cijfers:
Bij regelmatig seksuele betrekkingen, enkele malen per week:

Dus na 1 jaar regelmatig vrijen zonder voorbehoedsmiddelen is 85% van de vrouwen zwanger.

Afhankelijk van de leeftijd van de partners stelt zich zeker na 1 jaar toch de vraag van het al of niet vruchtbaar zijn van man of vrouw. Eenmaal boven de 30 kan na 6 maand reeds doktersadvies ingewonnen worden.

De oorzaak van onvruchtbaarheid ligt in 30 % van de gevallen bij de man, in 30 % bij de vrouw, in 30 % ligt de oorzaak bij een verminderde vruchtbaarheid van beiden, en bij 10% wordt er geen duidelijke reden van het niet zwanger worden gevonden.

DIAGNOSE van VERMINDERDE VRUCHTBAARHEID

ONVRUCHTBAARHEID VAN DE MAN :

Hier is het onderzoek van het sperma het meest belangrijke. Indien het sperma in orde is zijn de rest van de onderzoekingen veel minder belangrijk.

1. Een spermaonderzoek door de huisarts met een microscoop kan reeds een vrij goede eerste mening vormen over de vruchtbaarheid van de man.

Voorwaarden waaraan het staal moet voldoen :

Resultaat : zijn er genoeg zaadcellen, zijn ze normaal gevormd en zijn ze genoeg bewegelijk

Normaal sperma : spermavolume > 2 ml, > 20 spermatozoön per gezichtsveld (vergroting x 400) waarvan meer dan 50% krachtig in min of meer rechte lijn voortbeweegt en waarvan meer dan 30% een normale vorm heeft.

2. Anamnese:
Zijn er reeds kinderen uit een vroegere relatie? Vragen naar voorafgaande ziektes (bof), SOA, medicatiegebruik nu en in het verleden, chemotherapie, bestraling, rookgedrag, alcoholgebruik, druggebruik. Mannelijke subfertiliteit is soms familiaal (autosomaal recessief).

3. Klinisch onderzoek:
De testes en de penis worden bekeken. Normale grootte en uitzicht. Varicocele, te kleine testes, extreme fimosis, hypospadie ….

Indien deze 3 eerste testen (anamnese, klinisch onderzoek en spermaonderzoek) geen afwijkingen geven kan men met vrij grote zekerheid besluiten tot een normale vruchtbaarheid van de man.

ONVRUCHTBAARHEID VAN DE VROUW

De leeftijd van de vrouw is belangrijk voor de vruchtbaarheid. De vruchtbaarheid neemt af boven de 30. Eenmaal boven de 35 is de vruchtbaarheid nog 50% in vergelijking met iemand van 20 jaar en vanaf 40 jaar nog slechts 10%.

Bij de vrouw is de situatie ook wel ingewikkelder.

Er moet een eisprong of ovulatie zijn, het eitje moet kunnen bevrucht worden wat een normale doorgankelijkheid van de eileiders vereist en het moet zich kunnen innestelen in de baarmoeder.

1. Bepalen ovulatie: is er een ovulatie (eisprong) en wanneer in de cyclus : Geen ovulatie is de meest voorkomende stoornis.
Een normale cyclus mag niet te kort of te lang zijn. Normaal mag men veronderstellen dat een regelmatige cyclus van < 35 dagen bijna steeds een ovulatie heeft.
Hoe ken men bepalen of er een ovulatie plaats vindt en wanneer ?

Nota : 10 weken na het stoppen met de pil hebben de meeste vrouwen terug een ovulatie. Toch is de kans op zwanger worden verminderd tot een half jaar na het stoppen met de pil.

Temperatuurcurve :

  1. Gebruik een digitale koortsthermometer onder de tong
  2. Iedere morgen op hetzelfde uur voor het opstaan
  3. U begint de eerste dag van uw menses
  4. Als U ziek bent of koortswerende middelen ingenomen hebt dan telt deze meting niet
  5. Bij een normale cyclus krijgt U 14 dagen voor uw menses een lichte verhoging. Dit is het moment van uw eisprong : het moment waarop U vruchtbaar bent.
  6. Blijft uw temperatuur langer dan 14 dagen licht verhoogd dan bent U waarschijnlijk zwanger.

Ovulatietesten

Er zijn verschillende soorten testen in de handel. Ze meten het LH hormoon in de urine. Even vóór de ovulatie stijgt het LH sterk. De LH waarde blijft 1 à 2 dagen op zijn hoogst. Vanaf de start van de hoogste waarde vindt binnen 24 tot 48 uur de ovulatie plaats. Begin de test 18 dagen voor het begin van de maanstonden. . Dit is natuurlijk niet zo eenvoudig te bepalen. Met een bijgehouden kalender van de menses gaat het makkelijker. Doe iedere dag een test tot hij positief is

Cervix slijm :

2. Anamnese :
Vroegere zwangerschappen of miskramen, regelmatige cyclus en duur van die cyclus, ziektes, SOA (chlamydia), welke contraceptie gebruikt, pijnlijke menses mogelijks wijzend op endometriose, operaties aan baarmoederhals (vb conisaties), baarmoeder of in bekken, …..

3. Klinisch onderzoek :
gewicht en algemene beharing, vaginaal onderzoek, uitzicht van de baarmoederhals, vaginale infecties, …..

4. Echografie:
van de baarmoeder, ovaria en klein bekken: zijn er afwijkingen : endometriose, vormafwijkingen van baarmoeder, poly cystische ovaria… ?

5. Algemeen bloedonderzoek
oestrogenen, progesteron, androgenen, follikelstimulerend hormoon, luteïniserend hormoon, schildklier, prolactine bij amenorroe, Chlamydia antistoffen (Chlamydia trachomatis antistoffen titer <32).

Met deze 5 testen kan op een eenvoudige manier reeds een eerst mening gevormd worden of er een probleem van verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw is. Ze vergen slechts een kleine inspanning zowel van de patiënt als van de dokter, zijn niet ingrijpend en kunnen een eerste stap zijn in de behandeling.

ONVRUCHTBAARHEID DOOR EEN COMBINATIE VAN MAN EN VROUW

Hier gaat het vooral om stoornissen in de interactie tussen sperma en cervixslijm.

De volgende test is niet zo eenvoudig.

Post-coïtale test: is het baarmoederslijm gastvrij voor zaadcellen ? Hoe is de kwaliteit van de zaadcellen ?

BEHANDELING van VERMINDERDE VRUCHTBAARHEID

Juiste tijdstip van coïtus:
Mannelijk zaad is twee dagen vruchtbaar maar dit kan oplopen tot acht dagen. De eicel is slechts één dag vruchtbaar. Een vrouw is dus gedurende een volledige cyclus slechts een zestal dagen vruchtbaar met slechts één of twee dagen zeer vruchtbaar. Vandaar dat het tijdstip van coïtus zeer belangrijk is. De hoogste kans op zwangerschap is coïtus de dag voor de ovulatie. Het tijdstip van ovulatie is echter sterk wisselend ook bij een normale regelmatige cyclus, zodat de klassieke berekening van de cycluslengte min 14 dagen weinig betrouwbaar is.

Onvruchtbaarheid van de man:
De behandeling van mannelijke verminderde vruchtbaarheid is niet eenvoudig. Eerst moeten alle mogelijke oorzaken zoals varicocele, penisafwijkingen uitgesloten of behandeld worden. Zijn die niet aanwezig dan kan men toch beginnen met volgende maatregelen in de hoop dat zij de kwaliteit van het sperma bevorderen.

Onvruchtbaarheid van de vrouw:
Bij de vrouw kan verminderde vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid afhangen van verschillende factoren. Bij duidelijke afwezigheid van ovulatie heeft het weinig zin van lang te proberen spontaan zwangerschap te worden en is verder onderzoek noodzakelijk. Is er wel een ovulatie dan kan met de bovenstaande informatie en coïtus op het juiste moment een spontane zwangerschap betracht worden. Ondertussen.

SAMENGEVAT

Geraak je niet snel genoeg zwanger dan :

Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer