DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


ARTERIËLE ZUURSTOFSATURATIE: O2 SATURATIE

(25-01-2009)


De rode bloedcellen in ons bloed zorgen voor het transport van zuurstof naar de weefsels. In deze rode bloedcellen zit hemoglobine (Hb) dat aan het zuurstof bindt in de longen en in de weefsels het zuurstof loslaat. De arteriële zuurstofsaturatie is een graadmeter voor de hoeveelheid zuurstof die aan het hemoglobine in de rode bloedcellen in de arteriën gebonden is. Het meet de verhouding tussen het verzadigd Hb /en het totaal Hb (verzadigd + niet verzadigd).

De arteriële zuurstofsaturatie wordt ook uitgedrukt als SpO2.

Normaalwaarden volwassenen: 93-100 %
Normaalwaarden kinderen 2-15 jaar : 95-100 %
Zichtbare cyanose treedt pas op bij een zuurstofsaturatie lager dan 85% :blauwe verkleuring lippen, vingers en tenen.

O2 SATURATIEMETER

Of de zuurstofsaturatie voldoende is met het blote oog zeer moeilijk in te schatten. Men gaat dan meer voort op de klachten van de patiënt en zijn algemene toestand. De zuurstofsaturatie wordt gemeten door een sensor. De sensor bestaat uit een lichtbron die infrarood licht uitstraalt en een fotosensor. Het verschil in lichthoeveelheid, gemeten door de fotosensor, wordt veroorzaakt door de lichtabsorptie van Hb dat is gebonden met zuurstof en Hb dat geen zuurstof aan zich heeft gebonden. Met dit eenvoudig apparaat kan men dus de O2 saturatie meten en zo diagnose helpen stellen of de behandeling bijsturen. Men kan ook nagaan of de toestand verbetert of verslecht : een plotse daling van 5% kan wijzen op een acute verslechtering van de toestand.

DESATURATIE

Men spreekt van desaturatie of hypoxemie als de arteriële zuurstofsaturatie minder is dan 92%. Desaturatie wil zeggen dat de patiënt onvoldoende zuurstof inademt of dat de zuurstofuitwisseling tussen de longen en het bloed niet naar behoren functioneert. Bij zeer lage saturatie (minder dan 85%) wordt de patiënt cyanotisch.

OORZAKEN VAN DESATURATIE

Alle aandoeningen die de zuurstofuitwisseling in de longen in het gedrang brengen.

FACTOREN DIE HET ONDERZOEK BEÏNVLOEDEN

Vals lage waarden:

Vals hoge waarden:

GEBRUIK VAN EEN O2 SATURATIEMETER

Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer