DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


LARYNGITIS SUBGLOTTICA
VALSE KROEP   PSEUDO KROEP


Laryngitis subglottica (valse kroep) is frequent bij kinderen tot ongeveer 6 jaar met een piek tussen het 2de en 3de levensjaar. Talrijke virussen kunnen dit ziektebeeld veroorzaken. De meeste patiënten hebben een mild verlopend ziektebeeld en herstellen spontaan in enkele dagen zonder dat specifieke therapie nodig is.
Kinderen die zelf een allergische voorgeschiedenis hebben of kinderen van allergische ouders zijn voorbeschikt.

SYMPTOMEN LARYNGITIS SUBGLOTTICA / VALSE KROEP

Valse kroep lijkt ernstiger dan de aandoening in werkelijkheid is.

In tegenstelling met astma is de inademing en niet de uitademing bemoeilijkt.

BEHANDELING LARYNGITIS SUBGLOTTICA / VALSE KROEP

De inzichten ten aanzien van de behandeling van laryngitis subglottica zijn de laatste jaren veranderd.

Bij patiëntjes met een kroepscore (zie hieronder) lager dan twee à drie hoeft men niet te behandelen. Bij een score van zeven of hoger is het veiliger om het patiëntje te laten hospitaliseren.

MEDICATIE LARYNGITIS SUBGLOTTICA / VALSE KROEP

In matige tot ernstige gevallen van laryngitis subglottica dient een behandeling met corticosteroïden langs algemene weg (Celestone ® druppels) of via inhalatie (aerosol met Pulmicort®) overwogen te worden. Men stelt vast dat met orale behandeling de symptomen sneller verminderden dan met aerosol behandeling.

Het gunstig effect treedt in het algemeen snel op, meestal binnen de 30 minuten, uiterlijk binnen de twee uur na toediening van de corticosteroïden. Indien geen verbetering of zelfs verdere progressie van de respiratoire symptomen optreedt, is opname in het ziekenhuis aangewezen.

Hoestmiddelen hebben zeer weinig plaats in de behandeling.

Kroepscore

  symptoom score
Stridor geen 0
  bij agitatie 1
  bij rust 2
     
Intrekking geen 0
  licht 1
  matig 2
  ernstig 3
     
Lucht inflow normaal 0
  verminderd 1
  sterk verminderd 2
     
Cyanose geen 0
  bij agitatie 4
  bij rust 5
     
Bewustzijn normaal 0
  verminderd 5
     
Totaal    

Bij patiëntjes met een kroepscore lager dan twee à drie hoeft men niet te behandelen.
Bij een score van zeven of hoger is het veiliger om het patiëntje te laten hospitaliseren.
Indien het patiëntje ondanks de behandeling toch evolueert naar een ernst van meer dan zes op de kroepscore is het veiliger om tot opname te beslissen.

Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer