WWW.DOKTERJOHN.BE
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Z


VACCINATIE EN ZWANGERSCHAP

Idealiter is iedereen perfect gevaccineerd. Jammer genoeg is dit niet zo. Het voordeel van vaccinatie, ook tijdens de zwangerschap, is altijd veel groter dan de ziekte doormaken met bijhorende complicaties voor moeder en foetus.

Bij voorkeur worden dus alle vaccinaties gegeven vóór de zwangerschap. Soms is het echter noodzakelijk om ook zwangeren te vaccineren. Voor de meeste vaccins is er geen probleem om ze te geven tijdens de zwangerschap.

Nochtans is er een lagere vaccinatiegraad gedurende de zwangerschap omwille van de slechte informatie over de veiligheid van vaccins gedurende zwangerschap omwille van:

RISICO'S VOOR DE ZWANGERE

Het geven van vaccinaties gedurende de zwangerschap gaat gepaard met bezorgdheid over het transmissie risico naar het ongeboren kind.
Theoretisch vraagt men geen levend verzwakte vaccins te geven tijdens de zwangerschap. Ze kunnen via de placenta de vrucht bereiken waardoor een geringe kans bestaat dat het vruchtje wordt besmet. Na toediening van deze vaccins wordt meestal aangeraden om gedurende 1 maand te vermijden om zwanger te worden. Er werden nog nooit misvormingen bij baby’s beschreven als gevolg van vaccinatie met die vaccins.
Vaccinatie tijdens de zwangerschap met een levend verzwakt vaccin is dus zeker geen reden om de zwangerschap af te breken.

SOORTEN VACCINS

Influenza Vaccin (griep)

Tetanus Vaccin

Kinkhoest vaccin

Difterie Vaccin

Polio Vaccin (kinderverlamming)

Hepatitis A Vaccin

Hepatitis B Vaccin

Rubella Vaccin (rode hond)

Gele koorts Vaccin (Verspreid door muggen in Zuid- Amerika en Afrika)

Tyfus Vaccin

Beter niet geven


Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer