DOKTER JOHN
home
Wat meer uitleg ...

De artikels heb ik samengesteld op basis van mijn eigen medische ervaring en op basis van opzoekingen en informatie uit verschillende medische publicaties. Indien nodig worden de artikels bijgewerkt. Bovenaan vind je de datum van het artikel.

In sprokkelnieuws vind je kleine artikels die ik zelf gelezen heb bij diverse medische informatiebronnen en die ik waardevol vind om over na te denken.

De links zijn websites die volgens mij echt de moeite waard zijn en medisch betrouwbaar.disclaimer