DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


SLAAPMIDDELEN EN KALMEERMIDDELEN : BENZODIAZEPINES

(02-12-2013)


WAT ZIJN BENZODIAZEPINES

Het is een verzamelnaam van gelijkaardige chemische stoffen .Ze worden gebruikt als slaapmiddel, angstwerend middel, kalmeermiddel, spierontspanner, anti-epilepticum, korte narcose. Vooral echter als slaapmiddel en kalmeermiddel worden ze vooral massaal gebruikt en misbruikt. Meer dan 10 % van de Belgische bevolking neemt dagelijks een benzodiazepine.

VERSCHILLENDE SOORTEN BENZODIAZEPINES

Er is een verschil tussen de verschillende soorten benzodiazepines in snelheid van werking, werkingsduur, kracht, slaapverwekkende eigenschappen, angstwerende eigenschappen en spierrelaxerende eigenschappen..

Verschil in effect van de verschillende benzodiazepines.

Verschil in werkingsduur, kracht… Wat uitleg:

Zowel de snelheid van werking als de eliminatietijd kunnen sterk variëren van persoon tot persoon. Vooral bij ouderen vertraagt de snelheid van werking en verlengt de eliminatietijd zodat men zeer beducht moet zijn voor accumulatie bij ouderen.

De wijze van eliminatie is deels door de lever deels via de nieren.
Dus extra oppassen bij verminderde lever of nierwerking.

Stofnaam

Productnaam

Snelheid werking (uur)

Halfleven in uur

Equivalente dosis

waarvoor

Alprazolam

Xanax, alprazolam

1-2

12-15

0.5mg

angst

Bromazepam

Lexotan, bromazepam

2

10-20

6 mg

angst

Brotizolam

Lendormin

1

3-8

0.25mg

slaap

Clobazam

Frisium

1-4

18-40

10mg

angst

Clonazepam

Rivotril

1-4

30-40

1.5mg

Angst

epilepsie

Clorazepam

Tranxene, Uni-tranxene  Belseren

45  min

42-90

15mg

Angst

epilepsie

Clotiazepam

Clozan

1

6-18

5-10mg

angst

Cloxazolam

Akton

3

40-70

1mg

Angst

epilepsie

Diazepam

Valium, diazepam

½ - 1 ½

42 – 100

10mg

Angst

Epilepsie

Spierontsp

Flunitrazepam

Rohypnol, Flunitrazepam

1 ½  - 2

16-35

1mg

slaap

Flurazepam

Staurodorm

1

24-60

15-30mg

slaap

Lorazepam

Temesta, lorazepam

2-5

12-16

1 mg

Angst

epilepsie

Lormetazepam

Loramet, lormetazepam, metatop

0.5 -2

10-12

1.5mg

slaap

Nitrazepam

Mogadon, Nitrazepam

2

30-40

10mg

Slaap

epilepsie

Oxazepam

Seresta, oxazepam

2-3

5-15

20mg

angst

Prazepam

Lysanxia

2 -6

42-100

20mg

angst

Triazolam

Halcion

0.5-2

3-5

0.25mg

slaap

Benzodiazepine agonisten : Zolpidem,

Stilnoct, zolpidem, zolpitop

0.5-3

2.4

20mg

slaap

Benzodiazepine agonisten : zopiclone

Imovane, ,zopiclone

0.50-3

5

15mg

slaap

Er bestaan grote verschillen in farmacokinetiek ( absorptie, distributie, metabolisme en excretie) tussen de verschillende benzodiazepines

GEVAREN VAN BENZODIAZEPINE

GEWENNING OF TOLERANTIE VAN BENZODIAZEPINES

DERVINGVERSCHIJNSELEN OF ONTWENNINGSVERSCHIJNSELEN

Indien reeds verslaving opgetreden is door langdurige gebruik en/of hoge dosissen treden ontwenningsverschijnselen op bij stoppen.

BEHANDELING MET BENZODIAZEPINE

AFBOUWEN BENZODIAZEPINES

Hoe langer het gebruik en hoe hoge de dosis des te voorzichter en trager de afbouw moet gebeuren. Gezien stoppen met benzodiazepines niet gemakkelijk is, is motiveren en uitleggen wat er gaat gebeuren heel belangrijk. Het succes is bij jonge mensen beduidend groter.

Stap 1 : Overschakeling naar een benzodiazepine met lange halveringstijd zoals diazepam in equivalente dosis (zie tabel). Het overschakelen moet gradueel gebeuren (vb om de week). Indien de patiënt het benzodiazepine in meerdere giften per dag neemt wordt het best één dosis per keer vervangen. Er wordt gestart met de dosis vóór het slapengaan

Stap 2: Om de twee weken wordt de aanvankelijke dosis verminderd met 10% . Dus in 20 weken volledige stop. De apotheek kan de capsules met de correcte dosis maken. Soms kan het nodig zijn de reeds bereikte dosis langer aan te houden. De patiënt wordt best om de 14 dagen terug gezien om problemen, dervingverschijnselen op te vangen en om patiënt te motiveren om vol te houden.

Hulpmedicatie: soms is het nodig hulpmedicatie bij te nemen. Probeer indien mogelijk dit te vermijden.

Andere: Stress beheer, leren omgaan met emoties , het aanpassen van de omgeving en zijn problemen zijn eveneens essentieel zowel in het afbouwen als in het voorschrijven van bezondiazepines.

Zeker ook te lezen

Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer