DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


REACTIEVE HYPOGLYCEMIE

(18-02-2011)


REACTIEVE HYPOGLYCEMIE - SUIKER TE LAAG - POSTPRANDIAAL SYNDROOM

WAT IS REACTIEVE HYPOGLYCEMIE OF SUIKER TE LAAG

Dit artikel gaat niet over hypoglycemie ( = suiker te laag) bij diabetespatiënten die behandeld worden, maar over de glycemie (= suiker in bloed) die te laag komt te staan (= hypoglycemie) bij niet diabetes patiënten.

Is zeldzaam alhoewel zowel door patiënten als door dokters deze diagnose ten onrechte dikwijls gesteld wordt.

Iedereen heeft wel periodes op de dag waarbij zijn suiker daalt en een hongergevoel ontstaat. Dit de verklaring waarom veel mensen in de voormiddag en om 16 uur iets moeten eten of ze worden lastig en kribbig. Maar echte hypo’s zijn dit niet. Het zijn natuurlijke schommelingen in het bloedsuikergehalte die door sommigen beter aangevoeld worden dan door anderen.

WAT TECHNISCHE UITLEG

Glucose is zeer belangrijk in de energietoevoer. Zo kunnen onze hersenen enkel glucose als energiebron gebruiken. Wanneer het suiker daalt door een maaltijd uit te stellen of door zware inspanning stijgt het adrenaline, cortisol en glucagonhormoon in ons bloed die dan weer glucose vrijzetten uit glycogeen (gluconeogenese) zodat de energieaanvoer gewaarborgd blijft. Zo komen we in een perfect evenwicht tussen verbruik en aanvoer.

OORZAAK VAN REACTIEVE HYPOGLYCEMIE OF VAN SUIKER TE LAAG

Reactieve hypoglycemie:

Na een maaltijd met veel koolhydraten stijgt de glucose in ons bloed. De pancreas reageert met de afgifte van insuline om dit glucose weg te werken. Normaal is dit perfect in balans maar bij reactieve hypoglycemie is er een vorm van overshooting met hierop volgend een te sterke daling van de glycemie. (= hypoglycemie). Zware inspanningen en het hieruit voortvloeiend glucoseverbruik kunnen dit mee in de hand werken. Ook alcohol remt de gluconeogenese en kan medeoorzaak zijn.

Late dumping syndroom:

De hypoglycemie is te wijten aan de verminderde reservoirfunctie van de maag te wijten aan bariatrische heelkunde (= vermageringschirurgie) met maagverkleining. Zie dumping syndroom. De suikers in de voeding worden te snel opgenomen, stimuleren de productie van insuline wat dan leidt tot reactieve hypoglycemie .

Beginnende diabetes mellitus:

Zwaarlijvige personen met familiale belasting voor diabetes type 2.

Er is een te trage insulinesecretie wat aanvankelijk leidt tot hyperglycemie met nadien reactief oversecretie van insuline en hypoglycemie.

Nuchtere hypoglycemie:

Een nuchtere hypoglycemie veroorzaakt gewoonlijk meer symptomen dan een reactieve hypoglycemie. :

Oorzaak veel ernstiger : mogelijks Insulinoom ( insuline afscheidend gezwel in de pancresa) of leverinsufficiëntie

SYMPTOMEN VAN REACTIEVE HYPOGLYCEMIE OF VAN SUIKER TE LAAG

DIAGNOSE VAN REACTIEVE HYPOGLYCEMIE OF VAN SUIKER TE LAAG

BEHANDELING VAN REACTIEVE HYPOGLYCEMIE OF VAN SUIKER TE LAAG

De behandeling steunt louter op aanpassing van uw voedingsgewoonte.

Lees ook mijn artikel over dumping syndroom na bariatrische heelkunde.

Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer