DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


PSA EN PROSTAATKANKER

(11-03-2012)


Prostaatkanker is in Vlaanderen de meest voorkomende kanker bij mannen.

OORZAAK PROSTAATKANKER

SYMPTOMEN PROSTAATKANKER

In vroeg stadium van prostaatkanker zijn de symptomen vergelijkbaar met goedaardige prostaatvergroting (BPH) die vrijwel iedereen krijgt met te verouderen.

DIAGNOSE PROSTAATKANKER

Dank zij de PSA test + rectaal toucher + transrectale echografie zijn wij in staat prostaatkanker zeer vroegtijdig te diagnosticeren. Met aanvullende echografie en biopsies uit de prostaat kan dan een volledige diagnose gesteld worden. Maar niet alle mannen die prostaatkanker krijgen sterven hiervan. Er bestaan soorten prostaatkanker gaande van weinig agressieve vormen tot zeer agressieve vormen. Dit wordt uitgedrukt met de Gleasonscore: hoe agressiever hoe hoger de Gleasonsscore.

Nu bestaat echter het gevaar dat men gaat overbehandelen. Gezien de behandeling van prostaatkanker een zware behandeling is met veel complicaties kan men met behulp van de Gleasonscore en de verandering in de PSA waarde een beter oordeel vellen over de noodzaak tot behandeling. De uitdaging bestaat er dan ook in de patiënten op te sporen die geen significante progressie zullen vertonen, en een radicale behandeling voor te stel¬len bij de risicopatiënten.

PSA BEPALING: WAT IS HET WAARD?

De routine bepaling van de PSA bij mannen boven de 50 is de laatste periode onderwerp van veel discussie. Vooral het grote aantal vals positieve (50%) met hieruit volgend de onnodige onderzoekingen en de bijkomende grote ongerustheid zijn niet te onderschatten.

Voor elke 100 mannen boven de leeftijd van 50 jaar die PSA laten bepalen.:

WIE TESTEN

Fouten in de bepaling van PSA Verschillende zaken kunnen de PSA doen stijgen zonder dat er sprake is van prostaatkanker of een andere ziekte van de prostaat : het rectaal toucher, transrectale echografie, biopsie, infectie, zware inspanning, ejaculatie en normale dag-tot-dag variatie

VERSCHILLENDE PARAMETERS PSA

ABSOLUTE WAARDE PSA

De PSA waarde varieert ook met de leeftijd.

LeeftijdPSA waarde
40 - 49 < 2.5
50 - 59 < 3.5
60 - 69 < 4.5
70 - 79 < 6.5

Nuttig om het individuele risico te bepalen en zo een onderscheid maken tussen personen met een zeer laag en personen met een zeer hoog risico van prostaatkanker

PSA SNELHEID

Het risico van overlijden aan prostaatkanker zou gelinkt kunnen zijn aan de PSA-snelheid.

PSA-VERDUBBELINGSTIJD

Men kan de PSA-verdubbelingstijd berekenen door het PSA-gehalte om de 3 maanden te meten gedurende 2 jaar. Een verdubbelingstijd van minder dan 3 jaar is een argument voor een radicale behandeling.

ANDERE TESTEN VOOR PROSTAATKANKER

GEVOLGEN VAN PSA TESTEN

Alhoewel PSA testen zeer nuttig kunnen zijn mag men de gevolgen ven een gestegen PSA niet onderschatten. De meeste mannen gaan mét prostaatkanker dood, niet áán prostaatkanker. Dat betekent dat overdiagnose en daarmee gepaard gaande overbehandeling een serieus probleem vormen. Screening door bepalen van PSA leidt dus wel tot meer diagnoses van prostaatkanker, maar niet tot minder hieraan gerelateerde mortaliteit, ook niet na langere follow-up. Het stellen van de diagnose met biopsies, de angst omtrent de diagnose en de hieruit volgende operaties met mogelijks incontinentie en blijvende impotentie zijn niet te onderschatten. Wanneer men dus een screening doet naar prostaatkanker met bepaling van PSA moet men dus goed zijn indicaties stellen en daarna in samenspraak met de uroloog overleggen over de best te volgen strategie.

Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer