WWW.DOKTERJOHN.BE
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Z


INTERNATIONALE PROSTAAT SYMPTOOM SCORE (IPSS)

(30-01-2014)


Zou U volgende vragenlijst i.v.m. urinewegsymptomen willen invullen? Schrijf uw score in de laatste kolom a.u.b.

Hoe vaak heeft U tijdens de afgelopen maand... Nooit Minder dan 1 keer op 5 Minder dan de helft Ongeveer de helft Meer dan de helft Bijna altijd Score
1. ...het gevoel gehad dat uw blaas niet volledig leeg was na het plassen? 0 1 2 3 4 5
2. ...binnen de 2 uur terug moeten plassen nadat je reeds geplast had? 0 1 2 3 4 5
3. ...tijdens het plassen moeten stoppen en terug moeten starten? 0 1 2 3 4 5
4. ...moeilijkheden gehad de urine op te houden? 0 1 2 3 4 5
5. ...een zwakke straal gehad? 0 1 2 3 4 5
6. ...moeite moeten doen (duwen of persen) om te kunnen plassen? 0 1 2 3 4 5
De laatste vraag... Nooit Eén maal Twee maal Drie maal Vier maal Vijf maal of meer
7. Hoe vaak bent u tijdens de laatste maand moeten opstaan om te plassen (vanaf het moment dat U bent gaan slapen tot U 's ochtends opstaat) 0 1 2 3 4 5
Tel uw score op en schrijf ze neer onder totaal Totaal

Je huisarts zal met behulp van deze vragenlijst beter kunnen beslissen hoe hij een vergrote prostaat zal behandelen. Een vergrote prostaat is een veel voorkomende, goedaardige (=geen kanker) aandoening bij oudere mannen. Met deze vragenlijst kan geen prostaatkanker gediagnosticeerd worden.

SCORE

0-8Milde symptomen
9-19Matige symptomen
20-35Ernstige symptomen

Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer