WWW.DOKTERJOHN.BE
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W - X - Z


SPORT EN PLOTSELINGE DOOD: PRESPORTIEVE SCREENING
HARTSTILSTAND = VENTRIKELFIBRILLATIE

(18-03-2014)

Screeningsprogramma’s van jonge sporters die enkel een anamnese en een lichamelijke onderzoek bevatten zijn weinig sensitief, noch specifiek en veroorzaken een groot aantal fout-positieve en fout-negatieve resultaten . Een elektrocardiogram (ecg) toevoegen aan de screening, zoals voorgesteld voor volwassenen, is bij kinderen niet zo evident: de interpretatie van een ecg op kinderleeftijd verschilt immers in belangrijke mate van deze van een ecg van volwassenen, met als gevolg een minder accurate diagnose. Secundaire preventie door het aanleren van eenvoudige reanimatietechnieken en het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED’s) zou waarschijnlijk meer levens redden dan om het even welk screeningsprogramma.

Vragenlijst voor sportkeuring

WAT

OORZAAK PLOTSE DOOD

Het mechanisme van de plotselinge dood is meestal een ventriculaire ritmestoornis die wordt veroorzaakt door de productie van catecholamines tijdens fysieke activiteit, die dan inwerken op een aritmogeen substraat. Uitdroging, hyperthermie, ionenstoornissen en een hogere plaatjesaggregatie zouden daartoe kunnen bijdragen.

Niet cardiale oorzaken van plotselinge dood. (10-20%)

Cardiale oorzaken van plotselinge dood. (80-90%)

Genetische cardiale oorzaken en andere ritmestoornissen.

PLOTSELINGE DOOD VERMIJDEN BIJ JONGE SPORTERS

Het is waarschijnlijk niet mogelijk om sterfte bij sporters tijdens training of wedstrijden volledig te vermijden, maar met een rist maatregelen kan je de sterfte toch significant verlagen:

De 10 gouden regels

  1. Ik breng mijn arts op de hoogte als ik pijn in de borstkas heb
  2. Als ik hartkloppingen krijg of
  3. Als ik onwel wordt bij inspanning.
  4. 10 minuten opwarmen en recupereren bij sporten.
  5. Ik drink om de 30 minuten 3 tot 4 slokken water.
  6. Ik vermijd sportactiviteiten als het zeer koud of zeer warm is (< - 5°C en > 30°C) en als de lucht erg vervuild is.
  7. Ik rook nooit 1 uur voor en 2 uur na de sportactiviteit.
  8. Ik gebruik nooit doping en neem geen medicatie op eigen houtje.
  9. Ik doe niet aan intense sport bij koorts of de eerste 8 dagen na een griepepisode.
  10. Ik laat me door een arts onderzoeken voor ik weer ga sporten.

Presportief onderzoek : screening

Familiale anamnese

Persoonlijke gedetailleerde anamnese

Zorgvuldig lichamelijk onderzoek.

Aanvullende onderzoeken

Conclusie

Plotselinge dood bij een jonge sporter is altijd een dramatisch gebeuren dat de hele maatschappij beroert. Het is nog niet mogelijk om de hele populatie te screenen en er zijn nog niet voldoende argumenten om screening bij sporters verplicht te maken. Hoe het dossier ook moge evolueren, artsen die de zorg voor jonge sporters toebedeeld krijgen, moeten de familie minstens melden dat een screening mogelijk is, maar dat die screening beperkingen inhoudt. Het lichamelijk onderzoek en de anamnese zijn toch niet zo ongevoelig zijn als altijd beweerd werd, en vormen de hoeksteen van elk screeningsonderzoek bij kinderen ter preventie van plotse dood.

Maar sporten is gezond en blijft noodzakelijk. De aanbevelingen luiden dan ook dat alle kinderen op schoolleeftijd moeten deelnemen aan gemiddelde tot doorgedreven lichaamsbeweging a rato van 60 minuten per dag

Plotse dood bij sporters

Hoe groot is het probleem? Voldoende groot!
Wat is de onderliggende pathologie?
< 35 jaar aritmogene aandoeningen (ECG afwijkingen)
> 35 jaar coronair lijden (risicofactoren, zn. screening met inspanningsproef)
Richtlijnen voor een degelijk sportgeneeskundig onderzoek
Jonge ‘gezonde’ sportertjes : doe het grondig
Het competitiebeest > 35 j: risicofactoren voor coronair lijden
De professionele sporters : jaarlijks grondig onderzoek. CAVE pre-syncope tijdens inspanning

Is een automatische defibrillator nuttig in sportclubs? : JA


Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer