DOKTER JOHN
home
Sprokkelnieuws > meer ...


FOD Volksgezondheid raadt aan om jonge en ongeboren kinderen zo weinig mogelijk aan pesticiden bloot te stellen. - 9/04/2012

kinderen pesticiden

Kinderen die in utero of tijdens de eerste levensjaren overvloedig aan pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen en biociden) worden blootgesteld, zouden een verhoogd risico kunnen lopen op kinderleukemie. Dit is de conclusie van een studie van de Université catholique de Louvain in opdracht van de FOD Volksgezondheid.

Lees meer in het volledige artikel over kinderen en pesticiden.Acute rhino-sinusitis (neus – sinus ontsteking) niet behandelen met antibiotica. - 24/03/2012

antibiotica

Een eenvoudige test die uitmaakt of een infectie viraal of bacterieel van oorsprong is bestaat niet. Daarom worden te vlug antibiotica voor geschreven “ voor alle zekerheid”. 98% van de gevallen van rhino-sinustis worden veroorzaakt door virussen en reageren dus niet op antibiotica. Echter het gebruik van antibiotica bij virale infecties werkt antibiotica-resistentie in de hand. Ook de toenemende kost + de mogelijkse bijwerkingen van een behandeling met antibiotica moet in rekening gebracht worden.

Lees meer in het volledige artikel over rhinosinusitis.Verband tussen gebruik van slaapmiddelen en sterfte en kanker - 10/03/2012

kanker

Uit de studie is het onmogelijk te besluiten dat er een duidelijk verband is tussen het gebruik van hypnotica (slaapmiddelen) en oversterfte en kanker.

Lees meer in het volledige artikel over slaapmiddelen, sterfte en kanker.Ei-allergie en griepvaccinatie? - 09/03/2012


ei-allergie

Het antwoord is: “Geen enkel probleem." Kinderen met ei- allergie mogen gerust gevaccineerd worden.
De auteurs concluderen dat we bij de vaccinatie van kinderen met een ei-allergie uiteraard voorbereid moeten zijn op anafylaxie, maar dat de allergie geen contra-indicatie moet zijn. De gegevens tonen bovendien aan dat het geen praktisch belang heeft om een voorafgaande huidtest of een aantal injecties met oplopende hoeveelheden uit te voeren.


Menopauze en hormonen - 03/03/2012

Behandeling menopauze met hormonen : nieuwe richtlijnen volgens The North American Menopause Society (NAMS)

hormonen

De beslissing om hormonen (hormonale substitutie) te gebruiken moet steeds individueel per patiënt bekeken worden en hangt af van de ernst van de menopauzale symptomen met verlies van levenskwaliteit maar rekening houdend met specifieke risicofactoren : trombose, hart en vaatziekten, beroerte en borstkanker.

Lees meer in het volledige artikel over menopauze en hormonen.


Grieppreventie tijdens de zwangerschap heeft een drievoudig voordeel (+full text) - 02/03/2012

zwangerschap

Kinderen van moeders die gevaccineerd werden tegen griep tijdens de zwangerschap, hebben een betere intra-uteriene groei en minder respiratoire aandoeningen tijdens het griepseizoen, volgens een nieuwe studie.

"De griepvaccinatie tijdens de zwangerschap beschermt a) de moeder, b) de foetus, en c) de zuigeling van 0 tot 6 maanden."

Lees meer in het volledige artikel over griepvaccinatie tijdens zwangerschap.


1 op 20 jongeren heeft geslachtsziekte chlamydia - 19/02/2012

geslachtsziekte

Vaak wordt de ziekte nog afgedaan als een “banale” aandoening, terwijl de infectie de belangrijkste oorzaak is van een bekkeninfectie. Het probleem is dat van de vrouwen die met chlamydia zijn besmet, 60% geen (duidelijke) klachten heeft. Bij de overige 40% ontstaan klachten één tot drie weken na de besmetting. Omdat ze het niet merken, laat men zich niet behandelen, waardoor de ziekte verder kan evolueren, en ernstige gevolgen kan hebben zoals onvruchtbaarheid, chronische buikpijn en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Bovendien kan men de ziekte ook ongemerkt doorgeven aan nieuwe seksuele partners. Dit is des te schrijnender daar chlamydia trachomatis preventief opgespoord én behandeld kan worden.

Mogelijks laten alle jongeren die geslachtsgemeenschap hebben zich op de ziekte testen.


Moeilijk zwanger worden blijven proberen - 14/02/2012

vruchtbaarheid

Koppels waarbij niets ernstigs verkeerd is zoals geen ovulatie bij de vrouw of infertiel sperma bij de man moeten blijven proberen.Die vrouwen zijn eerder sub fertiel (= verminderd vruchtbaar) dan infertiel (= onvruchtbaar).

Zwangerschapscijfers zijn slechts iets lager bij vrouwen die geen fertitileitsbehandeling krijgen in vergelijking bij vrouwen die wel behandeld worden voor onvruchtbaarheid.

Geef vrouwen de tijd om zwanger te worden !

Lees meer in het volledige artikel over moeilijk zwanger worden


Meet de bloeddruk aan beide armen - 05/02/2012

hoge bloeddruk

Verschillen in de bloeddruk in de linker- en rechterarm van 15 mmHg of meer wijzen op de aanwezigheid van perifeer arterieel vaatlijden en op een verhoogd overlijdensrisico voor herseninfarct.

Lees meer in het volledige artikel over bloeddruk meten aan beide armen


Het aantal calorieën telt, maar niet waar ze vandaan komen: een studie - 03/02/2012

obesitas

NEW YORK 01/02 – Een dieet volgen met strikte proporties van vetten, koolhydraten en proteïnen zou niet doeltreffender zijn dan gewoon het aantal calorieën te verminderen, volgens een nieuwe vergelijking van vier diëten.

De resultaten suggereren dat het er niet toe doet vanwaar de calorieën afkomstig zijn, zolang als personen die diëten, ze maar verminderen.

Lees meer in het volledige artikel over obesitas en calorieën tellen


Alcohol, ook kleine dosis, niet veilig tijdens zwangerschap - 01/02/2012

alcohol

19 januari 2012 – Voor de aan alcohol gerelateerde geboorteafwijkingen en vertraagde intra uterine groei, bestaat er geen veilige hoeveelheid alcohol tijdens de zwangerschap, bevestigt een nieuwe studie op basis van prospectief verzamelde gegevens van bijna 1.000 vrouwen

Lees meer in het volledige artikel over zwangerschap en alcohol


Hartinfarct, coronaire vaatziekten en seks - 01/02/2012

seks

19 januari 2012 (Houston, Texas) - Seksuele activiteit is veilig voor de meerderheid van de patiënten met hart en vaatziekten.

De aanbevelingen zijn samengesteld door experts uit verschillende disciplines, zoals cardiologie, inspanningsfysiologie, seksuele counseling en urologie. Artsen en patiënten hebben een zekere schroom om te praten over seks, maar het is belangrijk voor de levenskwaliteit van de meeste mensen. Het zou jammer zijn dat patiënten zich onthouden van seks omwille van de schrik voor een hartaanval of plotselinge dood.

De enige patiënten die zich moeten onthouden van seks zijn die met instabiele hartziekte of ernstige symptomen. Eenmaal de symptomen onder controle door medicatie, stenting of bypass is er geen enkel reden om seks te verbieden. Geneesmiddelen die de cardiovasculaire symptomen of overleving kunnen verbeteren mogen echter niet onthouden worden wegens hun mogelijkse invloed op de seksuele functie.

Het gebruik van fosfodiësterase-5 (PDE-5-remmer) erectiele dysfunctie geneesmiddelen, zoals sildenafil (Viagra) spanningen is veilig voor mannen die een stabiele hart en vaatziekte hebben. Ze zijn echte absoluut gecontra-indiceerd bij patiënten die nitraten krijgen.

Angst, angst en depressie kan aan de grondslag liggen van vermijding van seks Het is belangrijk om te benadrukken is dat het risico op een hartaanval slechts heel weinig toeneemt tijdens de seksuele activiteit en slechts een minimale fractie betekent van iemands totaal risico op een nieuw hartinfarct.


Astma en vervuiling door autoverkeer - 31/01/2012

autoverkeer

Onderzoekers van de University of Massachusetts, uit Californië en Zwitserland hebben de kosten geschat van kinderastma veroorzaakt door luchtvervuiling, die op haar beurt veroorzaakt wordt door het autoverkeer. Ze stellen meteen vast dat de totale kosten van astma heel wat hoger zijn dan wat vroegere schattingen suggereerden, en dat de bewijzen tegen de auto als ernstige vervuiler zich opstapelen. Daarnaast zijn die kosten aanzienlijk hoger in regio’s met meer luchtvervuiling door autoverkeer.Meer of minder zout eten ?

EFFECTEN VAN LUCHTVERONTVERONTREINIGING DOOR VERKEER OP GEZONDHEID

ALGEMEEN

Voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s van de individuele verontreinigende stoffen, kan je best het deel “Schadelijke stoffen door het wegverkeer en hun gezondheidseffecten” bekijken. Over de algemene invloed van verkeersemissies bestaan in Vlaanderen of België nog geen epidemiologische studies. Daarom kijken we eerst wat er op Europees vlak is gekend en dan in de rest van de wereld.

Uit Europees onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen tot de slechtste van Europa behoort. Zo zorgt de verhoogde blootstelling aan fijn stof in Vlaanderen (alle fijn stof, niet alleen verkeersgebonden) tot een dalende levensverwachting van ongeveer 12 maanden! Onderstaande figuur geeft een idee van de dalende levensverwachting (uitgedrukt in maanden) in de rest van Europa.

astma kinderen

Bron: EU, 2005

Om de mogelijke gezondheidsschade in te schatten op een lokaal niveau is het niet enkel van belang om na te gaan hoeveel fijn stof er in de lucht zit, maar ook wie er door getroffen (blootstelling) wordt en hoe lang (blootstellingsduur). Fijn stof en ozon zijn bijvoorbeeld veel schadelijker voor kinderen, ouderen en personen met bestaande luchtwegproblemen dan voor een gezonde volwassen persoon. Daarom moeten deze mensen zo goed mogelijk beschermd worden tegen hoge concentraties.

STUDIES KINDEREN

Een aantal Nederlandse studies over gezondheidseffecten bij kinderen worden beschreven in een document van Hulpverlening Gelderland Midden/GGD afdeling Medische Milieukunde. Globaal kan worden samengevat dat:

In de Verenigde Staten werd in 2007 een grootschalig (3677 deelnemers) epidemiologisch onderzoek (Gauderman et al., Lancet 2007) uitgevoerd, waarbij 10-jarige schoolkinderen 8 jaren werden gevolgd. Hieruit bleek dat er onomkeerbare effecten op de longontwikkeling konden worden waargenomen indien de kinderen woonden of naar school gingen op een afstand van minder dan 500 m van een drukke weg. Dit effect trad op bij zowel astmatische als niet-astmatische kinderen. Op grotere afstand (500 à 1500 m) was ook een verschil in longfunctie waar te nemen, maar niet statistisch significant. De longfunctie werd ondermeer getest door de FEV1 (FEV1 = geforceerde uitademingsvolume in 1 sec) te meten.

longfunctie kinderen

In welke mate mogen deze resultaten doorgetrokken worden naar de Vlaamse situatie? Aangezien het wagenpark in Vlaanderen meer verdieseld is dan in de VS, zal de samenstelling van de Vlaamse emissies ook afwijken van de emissies in dit onderzoek. Vanwege het groter aandeel benzinewagens zullen de emissies in de VS vermoedelijk meer VOS bevatten. Maar tijdens dit onderzoek werd echter voornamelijk gekeken naar ozon, fijn stof, stikstofdioxide (NO2) en elementaire koolstof. Dit zijn de stoffen waarvan de werking op de ademhaling bekend is en waarvan enkele net met dieseluitstoot worden gecorreleerd. Men zou dan kunnen stellen dat in Vlaanderen met een nog hoger aandeel van dieseluitstoot de effecten mogelijk nog groter zouden kunnen zijn bij een vergelijkbaar onderzoek.

STUDIES VOLWASSENEN

Een recent onderzoek (maart 2008) in Nederland toonde voor het eerst effecten aan van dieselemissies op de werking van de hersenen. Bij blootstelling aan de dieselemissies ontstonden er in verschillende delen van de hersenen functionele veranderingen in hersenactiviteit. Deze veranderingen werden gemeten aan de hand van de wisselende elektrische signalen in de hersenen. Zelfs na het wegnemen van de dieselemissies bleven deze effecten doorwerken. Wat de oorzaak is en hoe het werkt, is nog onbekend. Maar men vermoedt dat de nanopartikels (deeltjes die 10000 keer kleiner zijn dan PM10) uit de emissies door opname in de bloedbanen ook in de hersenen terecht komen en daar mogelijk inwerken op het centraal zenuwstelsel.

Een Nederlands onderzoek uit 2002 liet een verhoogde kans op vroegtijdige sterfte zien bij relatief oudere volwassenen (in 1986 minstens 55 jaar oud) en het wonen aan drukke verkeerswegen. In het onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen woonafstanden binnen 50 meter van drukke wegen dan wel binnen 100 meter van snelwegen.

Recente studies uit Duitsland lijken deze bevindingen te ondersteunen. In een groep vrouwen, woonachtig in de deelstaat Noord-Rijn Westfalen, bleek dat de kans om vroegtijdig te overlijden verhoogd was voor vrouwen die woonden binnen 50 meter van een drukke weg.

Door een andere Duitse onderzoeksgroep is een relatie aangetoond tussen het wonen binnen 150 meter van een drukke weg en het voorkomen van coronaire hartziekten en het wonen binnen 200 meter van drukke verkeerswegen en de ernst van coronaire atherosclerosis.

In de Europese studie APHEIS werd berekend dat bij een daling van het fijn stof (PM10) met 5 µg/m3 in 9 Franse steden, er 1561 minder voortijdige sterftes zouden zijn. Bij een doorrekening naar 19 Europese steden zouden zelfs 5547 doden kunnen worden vermeden.

Er bestaat dus geen veilige of “gezonde” afstand tussen een school of woning en een drukke verkeersweg. Anderzijds zijn er voldoende wetenschappelijke gegevens die duidelijk aantonen dat hoe korter men woont, werkt of naar school gaat langs een drukke verkeersweg, hoe ongezonder dit is.

De vraag is nu welke gezondheidsrisico’s en –effecten men maatschappelijk als toelaatbaar beschouwt..

Bron: © 2012 - Medisch Milieukundige bij het LOGO - webmaster@mmk.be


De pil met antibiotica: geen probleem meer - 11/01/2012

pil

Nederland heeft besloten de signalering tussen de anticonceptiepil en een tetracycline of amoxicilline te laten vervallen. Ook in de bestanden van Health Base wordt niet langer aanvullende anticonceptie geadviseerd. Op grond van casuïstische meldingen werd eerder een interactie verondersteld, waarbij diverse factoren een rol zouden kunnen spelen, zoals verstoring van de enterohepatische kringloop, absorptiestoornissen als gevolg van maag-darmstoornissen en een variabele interindividuele biologische beschikbaarheid van oestrogenen en progestagenen. Er is echter geen onderbouwing voor deze veronderstelling. Studies laten bij diverse antibiotica geen daling zien van de serumspiegels van de bestanddelen van de pil, en ook geen hogere zwangerschapscijfers bij langdurig gebruik van antibiotica. Het schrappen van de waarschuwing is conform internationale richtlijnen van de World Health Organization Medical Eligibility for Contraceptive Use 2010 (WHOMEC) en de Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare 2011 (FSRH). Volgens de WHOMEC is er 'intermediate level evidence' dat de effectiviteit van de pil niet wordt aangetast. Aanvullende maatregelen zijn dus niet nodig bij gebruik van niet-inducerende antibiotica, dat zijn alle antibiotica behalve rifabutine en rifampicine. Bij deze laatste twee antibiotica gaat het om een duidelijk interactiemechanisme, namelijk enzyminductie.


Een maandje alcoholvrij heeft geen zin - 11/01/2012

screening

U bent er aan voor de moeite maar een 'januaridetox' doet niets voor je gezondheid, zegt Dr. Mark Wright, hepatoloog aan Southampton General Hospital en woordvoerder van de British Liver Trust op de BBC. “Slechts een maandje detoxen in januari is medisch zinloos. Het veroorzaakt een vals gevoel van veiligheid en voedt het idee dat mensen hun lever zoveel kunnen misbruiken als ze willen, als ze maar gewoon een rustpauze vol 'zuivering' inlassen. Dat heeft bijna evenveel zin als het hele jaar door rood staan en dan in januari op water en brood te leven.

De logica ontgaat mij volledig,” zegt Wright. “De lever heeft in principe maar 24 uren nodig om terug te keren naar een normale toestand, wanneer je met de feestdagen overdadig hebt gedronken.” Andrew Langford, algemeen directeur van British Liver Trust, voegt daar nog aan toe: “Het zou honderd keer efficiënter zijn om in het algemeen gezonder met je lever om te gaan. Mensen denken dat ze gezond bezig zijn als ze hun lichaam zuiveren na overdaad tijdens de feestdagen. Maar ze zouden beter het hele jaar door enkele dagen per week alcoholvrij kunnen leven, in plaats van één maand per jaar 'droog staan'.”


Borstkankerscreening: aanbevelingen van het KCE bij vrouwen met een verhoogd risico - 10/01/2012

screening

BRUSSEL 10/01 - Alle vrouwen in België tussen 50 en 69 jaar worden 1 maal om de 2 jaar door de overheid uitgenodigd voor een borstonderzoek met mammografie. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) oordeelde in 2010 (KCE-rapport 129) dat het niet opportuun was om deze georganiseerde borstkankerscreening uit te breiden naar vrouwen vanaf 40 jaar.

Bij vrouwen met een verhoogd risico kan een vervroegde screening wel een optie zijn. Dit verhoogde risico , de frequentie en methode van screenen worden best op een gestandaardiseerde manier bepaald. Voor vrouwen zonder hoger risico op borstkanker volstaat de georganiseerde borstkankerscreening. Veel vrouwen laten zich screenen buiten het officiële programma. Vaak wordt daarbij systematisch een echografie uitgevoerd, die meestal geen meerwaarde biedt en zorgt voor onnodige extra onderzoeken en ongerustheid.

Borstkanker in de familie belangrijkste risicofactor Vooral vrouwen bij wie borstkanker in de familie voorkomt lopen een groter risico om zelf borstkanker te krijgen. Afhankelijk van o.a. de verwantschap met deze familieleden kan dat risico gemiddeld, hoog of sterk verhoogd zijn. Daarnaast hebben vrouwen die op jonge leeftijd een bestraling van het bovenlichaam kregen (radiotherapie met mantelveld) een sterk verhoogd risico. Vrouwen met een verhoogde borstdensiteit, dus met zeer veel klierweefsel en weinig vetweefsel, behoren tot de categorie met een matig verhoogd risico. Bij deze vrouwen moet het risico individueel worden bepaald. Vervolgens moet er met de arts worden overlegd welke screeningsmethode zal worden gebruikt en hoe vaak dit onderzoek zal moeten gebeuren. Andere factoren, zoals overgewicht, alcoholgebruik, gebruik van de pil, eerste menstruatie op jonge leeftijd, enz. verhogen het risico op borstkanker maar in beperkte mate. Voor deze vrouwen volstaat de georganiseerde screening.

Echografie teveel gebruik voor algemene screening De mammografie is het enige aangewezen onderzoek om een borstkanker op te sporen. Wanneer deze opsporing echter buiten het officiële screeningsprogramma wordt toegepast, wordt bij 85% van deze mammografieën op dezelfde dag een echografie uitgevoerd. Nochtans spoort een echografie weinig extra borstkankers op maar zorgt ze vaak wel voor ‘vals alarm’, met onnodige ongerustheid en extra onderzoeken, zoals borstpuncties en biopties, als gevolg. Daarom beveelt het KCE het systematisch koppelen van een echografie aan een mammografie bij algemene borstkankerscreening niet aan.

Screening buiten het officiële programma wel aanbevolen bij verhoogd risico Vrouwen met een sterk verhoogd risico op borstkanker worden best jaarlijks vanaf jonge leeftijd opgevolgd. Afhankelijk van het risico begint deze opvolging vanaf 30 of 40 jaar, of 5 jaar voor de leeftijd die het andere familielid had toen de borstkanker werd vastgesteld. Hierbij kan een mammografie, MRI of , in bepaalde gevallen, echografie worden gebruikt, of een combinatie van deze methodes. Beslissingen hierover, samen met het al of niet ondergaan van genetische testen, worden best genomen door professionals met voldoende ervaring en opleiding, in samenspraak en overleg met de patiënt. Daarbij moet de patiënt voldoende op de hoogte gebracht worden van de beperkingen, voor- en nadelen van het borstkankeronderzoek en de genetisch testen, zoals onnodige behandeling bij het ontdekken van letsels die uiteindelijk geen borstkanker blijken te zijn, en de daarmee gepaard gaande ongerustheid . De screening zorgt ervoor dat borstkanker wordt opgespoord, maar het is nog niet helemaal bewezen dat ze ook echt levens redt.

Mammografie geïnterpreteerd door 2 radiologen een must Elke opsporingingsmammografie moet afzonderlijk ‘gelezen’ wordt door 2 radiologen. Het verhoogt de kwaliteit van het onderzoek. Deze dubbele lezing wordt systematisch gedaan bij mammografieën in het officiële screeningsprogramma. Een mammografie met computerdetectie heeft geen bewezen toegevoegde waarde en kan deze dubbele lezing niet vervangen. Daarom wordt ze niet aanbevolen. Het gebruik van digitale mammografie heeft een aantal praktische voordelen, zoals het gemakkelijker opslaan en uitwisselen van digitale foto’s voor een tweede opinie.

Bron : Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)


Aspirine in primaire preventie: risico hoger dan voordeel. - 10/01/2012

pijnstiller

Londen, 10 januari 2012 - Een nieuwe meta-analyse heeft aangetoond dat de cardiovasculaire voordelen van aspirine in primaire preventie worden teniet gedaan door een verhoogd risico op bloeding .

Primaire preventie betekent vanaf een bepaalde leeftijd het systematisch toedienen van aspirine in kleine dosis.

Lees de volledige studie.


Metoclopramide of domperidon stimuleren borstvoeding? - 09/12/2011

voordelen borstvoeding

In een Britse dubbelblinde studie op een afdeling intensive care voor prematuurtjes (bij baby’tjes met een gemiddelde zwangerschapsleeftijd van 28 weken) werden de effecten vergeleken van toediening van metoclopramide (Primperan®) of domperidon (Motilium®) aan de moeders gedurende 10 dagen. Hieruit blijkt dat de aanmaak van melk onder invloed van deze twee middelen significant blijkt toe te nemen, en dat er in dat opzicht geen significante verschillen zijn tussen de twee.

M.E. (referentie: Ingram J et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed.)


Mobiele telefoons of GSM toch veilig? - 03/12/2011

hersentumor

Mobiele telefoons, hersentumoren, en de Interphone Study

In de afgelopen 15 jaar zijn er 4,6 miljard GSM gebruikers wereldwijd. Er is echter, een al of niet terechte, bezorgdheid over de mogelijkheid dat mobiele telefoons kanker en dan vooral hersentumoren zouden kunnen veroorzaken.

Doelstellingen: nazien of het gebruiken van een GSM het risico verhoogt van de belangrijkste soorten van hersentumoren namelijk glioom en meningeoom. Bijzondere aandacht werd gegeven aan een recente publicatie van de grootste epidemiologische studie: de 13-land Interphone Study.

Discussie: Er zijn methodologische tekorten in deze studie die het maken van harde eindconclusies beperken. Toch wijzen de resultaten, samen met die van andere epidemiologische, biologische, dierstudies en hersentumor incidentie trends erop dat het onwaarschijnlijk is dat er een wezenlijke toename van het risico op hersentumoren bij volwassenen is na 10-15 jaar gebruik van mobiele telefoon. Gegevens voor tumoren bij kinderen en voor een periode van 15 jaar gebruik ontbreken momenteel nog.

Conclusies: Hoewel er nog verschillende onzekere factoren zijn wijzen meer en meer studies op de onwaarschijnlijkheid dat mobiele telefoons hersentumoren veroorzaken

Anthony J. Swerdlow; Maria Feychting; Adele C. Green; Leeka Kheifets; David A. Savitz

Authors and Disclosures Posted: 11/20/2011; Environmental Health Perspectives. 2011;119(11):1534-1538. © 2011 National Institute of Environmental Health Sciences


Zorgt pil voor meer soa’s bij jeugd? - 02/12/2011

pil

Het condoomgebruik bij jongeren daalt, terwijl meisjes steeds jonger de pil nemen. Aan de basis van die twee trends ligt de bekommernis om een ongewenste zwangerschap te vermijden. Maar ondertussen stijgt het aantal soa’s.

De pil - als anticonceptiemiddel doeltreffender dan het condoom - zit duidelijk in de lift. Meisjes nemen hem steeds vaker én op jongere leeftijd, onder andere omdat terugbetaling sinds enkele jaren ook kan voor -21-jarigen. En dat is te zien in de cijfers: in 2010 werden significant minder tienermeisjes moeder dan de voorbije jaren.

Helaas hangt die positieve tendens samen met een daling in het condoomgebruik. Steeds minder jongeren gebruiken een condoom, en die trend wordt nog sterker bij het ouder worden. “De jeugd wil zich immers in de eerste plaats wil beschermen tegen een ongeplande zwangerschap”, klinkt het bij Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid. En dat heeft zo zijn gevolgen voor het aantal soa's.

Minder zichtbaar
De cijfers wijzen immers uit dat dat aantal soa's significant stijgt. Steeds meer jongeren kampen bijvoorbeeld met chlamydiasis, ongeacht de seksuele geaardheid. Sensoa schat zelfs dat een jongere op twintig besmet is met de chlamydiabacterie. (Specifiek bij homomannen valt er een stijging te noteren van het aantal besmettingen met syfilis, hiv en gonorroe*.)

Maar waarom zijn jongeren wel bezorgd om ongewenste zwangerschappen en niet of minder om soa’s? “Een zwangerschap is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een jongere. Soa’s zijn vaak minder zichtbaar – je kunt er heel lang mee rondlopen zonder dat je het weet – en bovendien zijn veel soa’s behandelbaar met een antibioticakuur. Daarom hechten jongeren er vermoedelijk minder aandacht aan, ze zijn er zich minder bewust van dat er soa’s bestaan waar je niet van afgeraakt”, aldus Sensoa.

De organisatie zal daarom opnieuw meer inzetten op de preventie van soa’s: “Wij zullen nog explicieter pleiten voor ‘double dutch’, een combinatie van de pil en het condoom.”

Onderzoek
De vaststellingen zijn gebaseerd op cijfers uit een studie bij de Vlaamse jeugd die uitgevoerd werd door de Universiteit Gent. Het onderzoek past in het internationale project Health Behaviour in School Aged-Children van de WGO.

Bron : Artsenkrant
Door Tijs Ruysschaertdisclaimer