WWW.DOKTERJOHN.BE
home
Sprokkelnieuws > meer ...


Antibiotica: niet alleen minder maar ook korter - 28/07/2017

VILVOORDE 28/07 - Nog een evidence based guideline die de schop op kan: volgens Brits onderzoek dat deze week in de BMJ verscheen, kun je een antibioticakuur beter níet afmaken. Korter is beter, is het nieuwe advies. Je kan het op de website van Volksgezondheid nog altijd lezen: als je een antibioticakuur begint moet je die altijd afmaken. En ook de apotheker geeft je dit advies: altijd het doosje opmaken, ook als de klachten zijn verdwenen.

Anders ontwikkelen de bacteriën resistentie. Dit blijkt dus pure onzin te zijn. Sterker nog: doorgaan met antibiotica als de klachten weg zijn, kan juist leiden tot problemen.

De bron van het advies ligt volgens de Britten bij Alexander Fleming, de ontdekker van de penicilline, die aantoonde dat bacteriën kunnen wennen aan dat bestrijdingsmiddel. Toen hij in 1945 de Nobelprijs kreeg, verkondigde hij het dogma: 'Als je penicilline gebruikt, gebruik dan genoeg.' Het werd een mantra dat zeventig jaar later wereldwijd nog overeind staat.

Maar het is een wijdverbreid misverstand dat bacteriën resistent worden als je een kuur niet afmaakt, schrijven Martin J Llewelyn en zijn collega's in de BMJ. Er zijn inderdaad infecties, zoals tbc, waarbij een stevige kuur noodzakelijk is, maar bij simpele infecties zoals blaasontstekingen en luchtweginfecties speelt dat helemaal geen rol. Wie in dergelijk geval nog dagen onnodig doorgaat met antibiotica, kan juist resistentie veroorzaken, aldus de auteurs . Want de geneesmiddelen verwoesten ook het microbioom in het maag-darmkanaal, waardoor slechte, resistente bacteriën de kans krijgen om door te groeien.

Onderzoek heeft de afgelopen jaren uitgewezen dat een korte kuur bij een aantal infecties net zo effectief is. Patiënten lopen dan niet meer risico op resistentie. Het is wel nodig dat de huisarts bepaalt om welke infectie het gaat. En daar zit hem het probleem. Vaak wordt er al dan niet op vraag van de patiënt in het wilde weg een antibioticabehandeling voorgeschreven, met alle gevolgen van dien. En er is bovendien nog het gevaar dat patiënten overgebleven oude pillen hergebruiken, soms voor kwalen waarvoor ze niet bedoeld zijn.

De Britten zijn stellig: artsen en apothekers moeten patiënten vanaf nu vertellen dat korter beter is

Elke minuut telt bij het herkennen van een beroerte - 28/10/2016

Met een eenvoudige test moet iedereen snel en eenvoudig een beroerte kunnen herkennen. Omdat bij een beroerte elke minuut telt, kan zo'n test van levensbelang zijn. De test past in de campagne 'Herken een beroerte' die vrijdag is geherlanceerd naar aanleiding van de "Wereld Beroerte Dag" van zaterdag 29 oktober. De Vlaamse regering steunt de actie. Vrijdag worden in verschillende treinstations ook flyers en buttons uitgedeeld.

Elk jaar krijgen zo'n 19.000 Belgen, omgerekend 52 per dag, een beroerte. Bij een beroerte wordt de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling onderbroken. Het risico stijgt met de leeftijd: hoe ouder, hoe groter de kans.

Door een beroerte snel te herkennen en snel in te grijpen kan hersenschade beperkt worden en kan soms zelfs een leven gered worden. "Elke minuut telt", is de boodschap.

Bedoeling is via een eenvoudige test mensen sneller een beroerte te laten herkennen. Het gaat om de FAST-test, waarbij FAST staat voor face, arm, speech en time.

Face: Vraag het slachtoffer om te glimlachen en controleer of een mondhoek naar beneden hangt.
Arm: Laat het slachtoffer beide armen naar voren uitsteken en check of ze tegelijk omhoog gaan.
Speech: stel vragen en ga na of het slachtoffer moeite heeft om je te begrijpen of moeilijk kan spreken.
Time: schakel onmiddellijk medische hulp in en beperk de schade. Bij het herkennen van de symptomen, moet men onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen.

Meer informatie is terug te vinden op: www.herkeneenberoerte.be.

Neusspoeling kan helpen om chronische sinussymptomen te voorkomen - 31/07/2016

(Reuters Health) – Chronische sinusitis komt vaak voor en is soms moeilijk te behandelen. Maar neusspoelingen met een zoutoplossing kunnen bepaalde sinussymptomen helpen te voorkomen. Een en ander blijkt uit een nieuwe Britse studie. Warme dampen inhaleren mag dan bij bepaalde mensen de hoofdpijn door sinusitis verlichten, toch heeft het bij velen weinig voordeel.

De neusspoeling biedt de patiënten relatief weinig voordeel in termen van symptoomverlichting maar zelfs met een zeer korte interventie verbeteren de symptomen, waardoor de patiënten weer beter zelf aan de slag kunnen, minder voorschriftvrije medicatie gaan nemen en minder snel een arts gaan raadplegen bij toekomstige aanvallen. Het precieze werkingsmechanisme van de spoeling is niet duidelijk, maar heeft vermoedelijk een meervoudige werking: toxines, vervuiling en allergenen aan de oppervlakte van de slijmvliezen wegspoelen en de slijmvliezen bevochtigen die eventueel zijn uitgedroogd na de winterkoude of als gevolg van airconditioning.

Lees uitgebreid artikel over: neusspoeling.

Borstkanker risico’s die wijzelf beheersen - 17/05/2016

Zoals je kunt zien zijn niet HST (= hormoon therapie na de menopauze) maar wel alcohol en overgewicht de grootste risico’s. Dit zijn risicofactoren die we zelf in de hebben in tegenstelling met erfelijkheid, omgevingsfactoren …

Let wel het gaat hier om risicostijging per 1000 vrouwen en niet per 100. +6 betekent 0.6% stijging risico.

Psoriasis: nieuwe behandelingen - 19/05/2016

Psoriasis is een vaak voorkomende chronische ziekte die zich voor doet in de vorm van opstoten en remissies. De ziekte komt zowel voor bij volwassenen als bij kinderen en zowel bij mannen als vrouwen.

Psoriasis verdient al onze aandacht omdat de ziekte zwaar om dragen is voor patienten die er mee kampen. Een onderzoek uit 1999 toont aan dat psoriasis gepaard gaat met lichamelijke en geestelijke aandoeningen zoals artrose, type 2-diabetes, hypertensie, depressie, hartinsufficientie of kanker. Op het vlak van psychische gevolgen staat psoriasis op de zevende plaats (van tien) wat de levenskwaliteit betreft.

Psoriasis kan zich voordoen in verschillende vormen waarvan de belangrijkste psoriasis vulgaris is met de klassieke plaques op ellenbogen en knieën, maar ook op andere plekken. Een andere variant van de ziekte is psoriasis guttata die meestal opduikt na een infectie en zich voordoet in de vorm van kleine, rode vlekjes. Psoriasis palmoplantaris komt vooral tot uiting ter hoogte van handen en voeten, terwijl psoriasis pustulosa generalisata zoals de term het aangeeft, het hele lichaam treft, soms samen met psoriasis vulgaris. Ook de nagels worden vaak aangetast. En 4 a 42% van alle patiënten met psoriasis lijdt ook aan artritis psoriatica, vooral tussen het derde en vijfde levensdecennium. Die ziekte gaat gepaard met rode en gezwollen gewrichten, vaak samen met nagelpsoriasis.

Psoriasis kan gepaard gaan met een vorm van erytrodermie die in sommige gevallen een ziekenhuisopname vereist.

Wat de oorzaak van de ziekte betreft is er vaak sprake van een familiale component, een milieufactor, stress en psychologische factoren. Sinds een vijftiental jaar wordt ook verwezen naar de rol van het immuunsysteem wat nieuwe perspectieven biedt voor geneesmiddelenbehandelingen.

De optimale behandeling van de patient kan dan ook niet zonder de samenwerking tussen een dermatoloog, een reumatoloog en een huisarts. Vooral om psoriasis het risico op type 2-diabetes verhoogt, net zoals dat op atherosclerose en obesitas. De huidproblemen moeten behandeld worden, maar ook de subcutane manifestaties moeten aangepakt worden, zegt dr. Tom Hillary. De huisarts moet bij de behandeling van de psoriasispatiënt rekening houden met alle manifestaties van de ziekte.

Wat de behandeling betreft is het uitkijken voor het correct informeren van de patiënt. Daarnaast is het van het grootste belang dat de huid eerst en vooral goed gehydrateerd wordt, iets waarvoor er behoorlijk wat specifieke producten zijn. Er moet ook gebruik gemaakt worden van middelen om de schilfers aan te pakken (salicylzuur, ureum) en ontstekingsremmers (vitamine D, topische steroïden, coaltar). De producten bestaan in verschillende vormen voor elk soort psoriasis. Van de nieuwe producten is Dovobet® gel applicator bijzonder geschikt voor de behandeling van psoriasis op de hoofdhuid. Wat systemische behandelingen betreft, beschikken we over methotrexaat, ciclosporine, acitretine en fumaarzuur (dat laatste wordt niet terugbetaald in Belgie). Systemische corticoïden zijn niet aangewezen. Een nieuwe systemische behandeling is die met apremilast (Otezla8), een phosphodiesterase-4 remmer die twee keer per dag ingenomen moet worden en die ingrijpt ter hoogte van de ontstoken cytokines. Neveneffecten zijn nausea, diarree, hoofdpijn en gewichtsverlies. Een recente groep, bovenaan de piramide, bestaat uit biologische moleculen die voorbehouden zijn voor de behandeling van ernstige psoriasis die behandelingsresistent is en die meer dan 10% van het lichaam aantast. Ze bootsen de antilichamen na of de receptoren van ontstekingsfactoren.

In die categorie zitten oplosbare TNFa remmers (etanercept, Enbrel®), anti-TNFa antilichamen (adalimumab, Humira8 en infliximab, Remicade8), anti-IL 12/23 (ustekinumab, Stelara®) en anti-IL 17 antilichamen (secukinumab, Cosentux8). Maar niet alle biologicals zijn dezelfde, onder meer op het vlak van de toedieningsfrequentie.

Dr. Hillary komt tot het besluit dat "het beste nog moet komen".

Naar een uiteenzetting van dr. Tom Hillary (VUB) op het Darwin Congres 2016.
Uit tempomedical mei 2015.

FODMAP-arme voeding: met mate - 17/05/2016

Een voeding met weinig FODMAP (fermenteerbare oligosachariden, disachariden, monosachariden en fenolen) verbetert functionele darmklachten bij ongeveer driekwart van de patiënten met een prikkelbaredarmsyndroom.

Die suikers en polyolen worden weinig of niet verteerd in de dunne darm en zouden een uitzetting van het colon veroorzaken door een osmotisch effect en gasproductie. Dat zou dan de symptomen van een PDS verklaren. Toch wordt aanbevolen om FODMAP niet volledig te weren, maar de hoeveelheid ervan te verminderen en om na te gaan welke voedingsmiddelen de symptomen opwekken (dat kan verschillen van de ene patiënt tot de andere) teneinde zinloze dieetrestricties te vermijden.

De gunstige effecten van een FODMAP-arme voeding moeten immers worden afgewogen tegen de potentieel schadelijke gevolgen op lange termijn. Die stoffen hebben immers ook prebiotische effecten, vooral dan de oligosachariden, die de groei bevorderen van bacteriën die nuttig zijn voor het lichaam. Ze spelen ook mee bij de gisting van koolhydraten door bacteriën en zouden zo antitumorale en ontstekingsremmende eigenschappen hebben.

De auteurs pleiten dus voor een oordeelkundig gebruik van een FODMAP-arme voeding, een dieet dat niet zou mogen worden voorgeschreven aan patiënten die geen symptomen hebben, en ze vestigen de aandacht op de mogelijke risico's op lange termijn van een dergelijke voedingsrestrictie.

Denken aan coeliakie bij prikklebare darm syndroom - 17/05/2016

Coeliakie is een chronische auto-immune inflammatoire darmaandoening die wordt veroorzaakt door intolerantie voor het gliadine van gluten. De ziekte treedt op bij mensen met een genetische aanleg en is één van de frequentste spijsverteringsaandoeningen (prevalentie van 0,5 tot 1%).
Je moet eraan denken

De diagnostische methoden zijn sterk verbeterd.

Levenslang glutenvrij dieet

De enige behandeling is een strikte en definitieve exclusie van graangewassen: tarwe, gerst, rogge en -derivaten. Dat is echter een zeer belastend en complex dieet. Vandaar het belang van een diëtist bij het opstarten en volgen van het dieet. De anti-tTG-antistoffen verdwijnen 6 tot 12 maanden na een strikt mijden van gluten.

Een baby inwikkelen verhoogt zijn risico op wiegendood - 16/05/2016

(Reuters Health) – Baby’s inwikkelen kan hun risico op wiegendood (SIDS: sudden infant death syndrome) tijdens de slaap verhogen, volgens een analyse van vroeger onderzoek. Globaal hadden baby's die ingewikkeld werden in een lichte doek of dekens, ongeveer 38% meer risico om te overlijden aan SIDS dan baby's die niet ingewikkeld waren, rapporteerden onderzoekers op 9 mei in het tijdschrift Pediatrics.

Reactie van mijn dochter :

Thanks pap. Ik heb onze kindjes allebei ingebakerd, maar telkens enkel de eerste 3 maanden en op hun rug met een strak laken erover gespannen zodat ze zich zeker niet konden draaien. Dus denk dat ik daar wel goed zit. En niet te warm ingepakt, in hun eigen bed. Het is een kunst, je kind goed doen slapen.Dehydratatie bij kinderen: geef verdund appelsap - 16/05/2016

NEW YORK (Reuters Health) – Bij kinderen met lichte dehydratatie als gevolg van gastro-enteritis, is verdund appelsap – of de drank die het kind verkiest – even effectief als dure elektrolytenoplossingen, volgens onderzoekers.

"In vele landen met een hoog inkomen kan het gebruik van verdund appelsap en dranken naar keuze een goed alternatief zijn voor een elektrolytenoplossing bij kinderen met milde gastro-enteritis en minimale dehydratatie,"

"Deze resultaten trekken de aanbeveling in twijfel om systematisch elektrolytenoplossingen toe te dienen wanneer diarree begint," verklaarden de onderzoekers.

Maar dit betekent niet dat appelsap de beste behandeling is voor alle kinderen met buikgriep.

"Onze studie sloot specifiek kinderen met hoog risico uit, en dergelijke kinderen moeten een elektrolytenoplossing blijven krijgen,". "Dit omvat kinderen jonger dan 6 maanden, kinderen met matige tot ernstige dehydratatie, kinderen die behandeld worden in een regio waar ernstige ziekten en dehydratatie vaak voorkomen, en kinderen met risico op elektrolytenstoornissen."

"Als een kind ouder dan 2 jaar met lichte dehydratatie, weigert om een elektrolytenoplossing te drinken, is het gebruik van verdund appelsap/zijn favoriete drank verantwoord."

Hij zou echter geen verdund appelsap gebruiken bij jongere kinderen.

Hormonale substitutietherapie van de menopauze en gezondheid van het bot - 12/05/2016

Een hormonale substitutietherapie (HST) van de menopauze verbetert de architectuur van het bot significant, te oordelen naar de hoge score van trabeculair bot en de hoge botdichtheid. Beter nog, dat is geen kortstondig fenomeen, maar een effect dat gehandhaafd blijft na stopzetting van de HST.

Dat is de conclusie van een transversale studie die werd uitgevoerd aan het CHU van Lausanne, Zwitserland.

Extra vergine olijfolie verbetert postprandiale glucose in type 1 diabetes - 04/04/2016

Het toevoegen van enkelvoudig onverzadigde vetten, in de vorm van extra vergine olijfolie, aan maaltijden met een hoge glycemische index vermindert de vroege postprandiale glycemische respons bij patiënten met type 1 diabetes, hebben onderzoekers vastgesteld.

Bij maaltijden met een lage glycemische index hadden de kwaliteit en de hoeveelheid van de vetten geen significante invloed op de postprandiale glycemie, stelden de onderzoekers vast.

Maar bij maaltijden een hoge glycemische index hadden steeg de postprandiale glycemie aanzienlijk trager na een maaltijd met extra vergine olijfolie dan na een maaltijd met weinig vetten of met boter

"Door als vetstof bij koolhydraten eerder te kiezen voor extra vergine olijfolie dan voor boter, kunnen patiënten de piek door koolhydraten helpen beperken," zegt Dr. Abrahamson.

De studie toont aan dat het toevoegen van extra vergine olijfolie de glycemische piek na een maaltijd vermindert, maar dat betekent nog geen carte blanche voor de inname van olijfolie, zegt Dr. Rivellese.

"We moeten niet vergeten dat extra vergine olijfolie tot de vetten behoort, en dus calorierijk is. We moeten het dus inpassen in een evenwichtig totaal calorieverbruik," zegt ze.

Mag je de orale anticoagulantia stopzetten na een geslaagde ablatie bij risicopatiënten? - 21/02/2016

De vraag of je orale anticoagulantia zou mogen staken, wordt momenteel onderzocht in gecontroleerde, gerandomiseerde studies. Die studies moeten ons ook leren of dat gewettigd is bij een niet onaanzienlijk aantal patiënten en bij welke patiënten een stopzetting van de antistollingstherapie kan worden overwogen.

Mattias Duytschaever (AZ St- Jan Brugge) eindigde zijn uiteenzetting met een presentatie van het protocol dat in zijn ziekenhuis wordt gevolgd:

Stopzetting te overwegen op grond van meerdere criteria waaronder het akkoord van de patiënt, een paroxismale AF, geen voorgeschiedenis van CVA, minstens 3 maanden na een gedocumenteerde geslaagde ablatie en evaluatie van de risico-batenverhouding. Het is zeker geen automatische indicatie.

Bijwerkingen zenuwsparende prostatectomie - 17/01/2016

prostaat verwijderen

Een zenuwsparende ingreep voor de prostaat te verwijderen helpt om de seksuele functie te behouden.

Wat zijn echter de mogelijkse stoornissen op de seksuele functie nadien ?

Azithromycine verkort episoden van wheezing bij peuters en kleuters: een studie - 17/01/2016

NEW YORK (Reuters Health) – Azithromycine verkort significant de duur van astma-achtige episoden bij kleine kinderen, volgens een nieuwe gerandomiseerde, gecontroleerde studie.

"Virale wheezing bij peuters en kleuters" is een belangrijke oorzaak van ziekenhuisopname bij kleine kinderen, en de huidige behandelingen zijn zeer ondoeltreffend. Zoals de naam suggereert, worden deze episoden meestal beschouwd als viraal van aard.

Om te onderzoeken of een behandeling met antibiotica nuttig zou zijn, randomiseerden de onderzoekers kinderen van 1 tot 3 jaar bij wie de diagnose van recidiverende astma-achtige symptomen werd gesteld, voor een 3 dagen durende kuur van azithromycine (10 mg/kg/dag) of placebo wanneer ze episoden van "hinderlijke longsymptomen" vertoonden die minstens drie dagen aanhielden.

De resultaten werden op 17 december online gepubliceerd in The Lancet Respiratory Medicine.

De episoden duurden gemiddeld 3.4 dagen bij de kinderen die het antibioticum kregen, versus 7.7 dagen bij de kinderen die placebo kregen; dit betekent dat de episode met 63.3% was verkort. Wanneer de behandeling werd ingesteld vóór dag 6 van de episode, was de duur met 83% verminderd, versus 36% indien de behandeling werd gestart op of na de 6de dag.

Hoewel antibiotica niet aanbevolen worden voor kinderen die deze symptomen vertonen, worden ze vaak voorgeschreven, noteerde Dr. Bisgaard. "In de klinische praktijk worden ze zeer veel gebruikt maar dit was niet ‘evidence-based', en de internationale guidelines adviseren om geen antibiotica te gebruiken," verklaarde hij. Niettemin, voegde hij eraan toe, "verminderen ze de symptomen nagenoeg met de helft, wat meer is dan wat je kan bereiken met om het even welke andere behandeling.

Maar hij voegde eraan toe, "het is te vroeg om te stellen dat dit type behandeling klinisch nuttig zal zijn. Azithromycine mag niet gebruikt worden om wheezing bij peuters en kleuters te behandelen zonder verder bewijsmateriaal uit grotere studies."
Fractuurrisico bij oudere vrouwen, opletten met protonpompremmers (pantoprazol, esomeprazol, omeprazol, lansoprazol) - 20/09/2015BRUSSEL 14/09 - Een prospectief cohortonderzoek leert dat protonpompremmers (PPI) het fractuurrisico bij oudere vrouwen verhogen. Het is daarom niet slecht om na te gaan of er wel een goede indicatie is voor PPI.

De waarschijnlijkheid van latere voorschriften voor geneesmiddelen tegen osteoporose en optreden van fracturen stijgt ook met de voorgeschreven dosering van de PPI. Op grond van die resultaten concluderen de onderzoekers dat je altijd de risico-batenverhouding moet ramen voor je een PPI voorschrijft bij oudere vrouwen.

En het zou ook goed zijn dat oudere vrouwen geen PPI op eigen houtje zouden innemen.
Wat te doen bij grote hitte - 3/07/2015

Speciale aandacht wordt gevraagd voor een aantal ‘risicogroepen’: baby’s en kleine kinderen die bijzonder gevoelig zijn voor uitdroging, ouderen vanaf 65 jaar, chronisch zieken (astma, hart- en vaatziekten, nierziekten, suikerziekte) en mensen die in een sociaal isolement leven. Aan naasten en verzorgers van deze mensen wordt gevraagd om zeker te zorgen voor voldoende water, koelte en rust.

Bron: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid


Te veel werken kan leiden tot alcoholmisbruik - 19/01/2015

Een consortium van Europese onderzoekers, waaronder ook Belgen, publiceerde een onderzoek over het verband dat bestaat tussen lange werktijden en alcoholgebruik.

Er blijkt een positief verband te bestaan tussen lang op het werk blijven en de alcoholconsumptie. In de individuele analyse van de gegevens, rekening houdend met de Europese richtlijn die vraagt dat de werkweek zou worden beperkt tot 48 uur, wordt het risico vermenigvuldigd met 1,13 voor weken van 49 tot 54 uur, en met 1,12 voor werkweken langer dan 55 uur. Daarentegen, indien het aantal uren tussen 35 en 40 uur ligt, wordt het risico verminderd met 30%. Er is geen verschil in dit opzicht tussen mannen en vrouwen, of voor de verschillende sociaal-economische niveaus en de geografische locatie.

Daarom zou het nuttig zijn om het alcoholgebruik te evalueren van mensen die op consultatie komen en waarvan men weet dat ze veel werken.

RICHTLIJNEN

Standaardglazen

Richtlijnen over alcohol worden uitgedrukt in 'standaardglazen'. Een standaardglas bevat altijd dezelfde hoeveelheid alcohol, onafhankelijk van de grootte van het glas of het soort alcohol (10g pure alcohol). Wanneer een alcoholische drank dus wordt geschonken in het juiste glas, bevat elk glas ongeveer evenveel alcohol.

Er bestaan wel uitzonderingen op die regel: een glas zwaar bier of een cocktail bevat meer alcohol dan een standaardglas. Onderstaande tabel geeft je alvast een idee.

teveel drinken

Richtlijnen voor volwassenen

Vrouwen

Een vrouwenlichaam bevat een hoger vetgehalte, minder spieren en dus minder lichaamsvocht vergeleken met een mannenlichaam. Alcohol wordt bij vrouwen daarom minder verdund. Bovendien wordt alcohol bij vrouwen minder goed afgebroken in de lever. Zo komt er meer alcohol in het bloed terecht en raken vrouwen gemiddeld sneller dronken dan mannen.

Geen alcohol


Avocado verlaagt het cholesterol - 19/01/2015

(Reuters Health) – De toevoeging van avocado’s aan een reeds gezond dieet zou de LDL-cholesterolspiegels kunnen verlagen, volgens een nieuwe studie.

Een gezond dieet werkt, maar de toevoeging van avocado's biedt enkele extra voordelen.

Kate Patton, diëtist preventieve cardiologie aan de Cleveland Clinic in Ohio, verklaarde dat de bestanddelen van de avocado naast zijn mono-onverzadigde vetten – vitaminen, mineralen en vezels – de mensen in de avocado-groep een voorsprong zouden gegeven hebben op de andere die ook een gezond dieet volgden.

Deze studie werd op 5 januari online gepubliceerd in de Journal of the American Heart Association..


Venlafaxine bij de behandeling van opvliegers of vapeurs bij patiënten met borstkanker in de voorgeschiedenis - 12/01/2015

Opvliegers of vapeurs vormen een veelvoorkomende klacht bij vrouwen in en na de menopauze. Deze klachten kunnen worden veroorzaakt of verergerd door de behandeling van borstkanker.
De meest effectieve behandeling voor deze klachten, hormonale therapie, is bij vrouwen met borstkanker gecontra-indiceerd.
Venlafaxine een antidepressivum kan hier gebruikt worden in plaats van de gecontra-indiceerde hormonale substitutie.

In eigen praktijk heb ik een patiënte die s’ nachts tot 15 x wakker werd van vapeurs. Overdag maakte ze gebruik van een mini-ventilator. 14 dagen na start van venlafaxine 75 mg/dag begonnen de vapeurs in frequentie te verminderen en zijn nu na 4 maand volledig verdwenen.

Behandeling vapeurs bij patiënten met borstkanker
Venlafaxine en clonidine zijn medicijnen die opvliegers tegen kunnen gaan. Ze worden regelmatig voorgeschreven aan vrouwen die behandeld worden voor borstkanker. Venlafaxine wordt oorspronkelijk gebruikt bij depressivie en angststoornissen, maar blijkt ook opvliegers te kunnen voorkomen. Clonidine heeft verschillende effecten, onder andere op de bloedvaten. Bij de behandeling van opvliegers word het effect merkbaar na ongeveer vier weken.

Uit Nederlands onderzoek (2011) blijkt dat venlafaxine 75mg en clonidine 0.1 mg effectieve middelen zijn om opvliegers te behandelen bij patiënten met borstkanker. Vergeleken met clonidine heeft venlafaxine sneller effect.


Verstoren e-books de slaap? - 03/01/2015

Het licht dat wordt uitgestraald door tablets en e-books onze slaap kan verstoren. Al geruime tijd zeggen slaapspecialisten dat het gebruik van de TV in een slaapkamer zeker slaapverstorend werkt. Het negatieve effect op de slaap kan te wijten zijn aan de lage golflengte-lichtemissie, zoals blauw licht, wat een onderdrukkend effect heeft op de productie van melatonine.

Na het lezen op een tablet, duurt het langer om in slaap te vallen, men slaapt minder lang en men brengt minder tijd door in de REM-slaap. De melatonine-secretie is lager na het lezen op een tablet. Daarenboven wordt het circadiane ritme ook verstoord voor meer dan een uur. Dit zou niet alleen voor tablets gelden, maar voor alle blauw licht-emitterende schermen. Eén van de tips is om de helderheid van het scherm te verlagen, of beter nog, om de kleuren om te keren, met een zwart achtergrondscherm, en de woorden die verschijnen in het wit.


Minoxidil effectief bij vrouwen met haarverlies - 02/01/2015

Er is bewijs dat minoxidil effectief en veilig is bij de behandeling van vrouwen met androgenetische alopecia. Dat concluderen onderzoekers na het uitvoeren van een Cochrane-review naar medicinale behandelingen voor kalende vrouwen (Cochrane Database Syst Rev. 2012; epub 16 mei).

De onderzoekers keken naar verschillende medicinale behandelingen voor haarverlies bij vrouwen maar vonden enkel voor minoxidil voldoende overtuigend bewijs voor de effectiviteit van het middel. De gezamenlijke data van 4 studies met dit medicijn laten zien dat vrouwen die hiermee behandeld worden 2 keer zo vaak melden dat tenminste sprake is van enige hergroei van het haar (bij de patiënten behandeld met minoxidil meldde 121 van de 488 patiënten dit, versus 64 van de 476 patiënten behandeld met een placebo).

Er zou verder uitgezocht moeten worden of minoxidil 5% 1dd even effectief en veilig is als minoxidil2% 2 x daags omdat een eenmaal daagse toediening mogelijk gepaard gaat met een betere therapietrouw. Ook moet in volgende onderzoeken worden gekeken naar de duur van het effect van de behandeling. Hoewel wordt aangenomen dat het nieuwe haar relatief snel na het staken met de behandeling weer uitvalt, is dit nog niet goed onderzocht.

Bron: nederlands tijdschrift voor geneeskunde


Acetylsalicylzuur verlaagt recidief veneuze trombo-embolie na staken orale anticoagulantia - 01/01/2015

Bij 20% van de patiënten met een idiopatische veneuze trombo-embolie (VTE) treedt er na het staken van de orale anticoagulantia een recidief op in de eerste 2 jaar. Verlenging van de duur van deze therapie voorkomt een recidief, maar geeft verhoogde kans op bloedingen. De rol van acetylsalicylzuur als primaire preventie is meerdere malen klinisch onderzocht en bleek gerelateerd te zijn met een relatieve risicoreductie tussen de 20-50%.

Deze studie laat zien dat na het staken van vitamine K-antagonisten bij patiënten met een idiopathische VTE, het gebruik van acetylsalicylzuur ten opzichte van placebo een klinisch relevante risicoreductie geeft op een recidief-VTE. Deze risicoreductie is minder in vergelijking met vitamine K-antagonisten, maar geeft geen significant verhoogd risico op bloedingen, is goedkoop en gebruiksvriendelijk. Voor de praktijk is het per individuele patiënt te overwegen om na het staken van de initiële therapie door te gaan met acetylsalicylzuur.

Bron: nederlands tijdschrift voor geneeskunde


Coeliakie of gluten intolerantie kan verschillende gedaanten aannemen - 22/12/2014

Coeliakie

De klassieke set van coeliakie symptomen komt niet meer overeen met het profiel van de meeste nieuw gediagnosticeerde patiënten., volgens een nieuwe studie uit Italië.

In plaats daarvan moeten artsen met andere symptomen rekening houden en denken aan de mogelijkheid van coeliakie, ook bij patiënten dien niet de klassieke symptomen vertonen. In deze studie hadden de meeste patiënten niet de typische klachten van diarree en gewichtsverlies, maar eerder "niet-klassieke" symptomen zoals een opgeblazen gevoel, osteoporose en bloedarmoede. Diarree is een symptoom in slechts 27%.

De meest opvallende verandering in de klinische presentatie van coeliakie is de daling van diarree als het belangrijkste symptoom en stijging van de overige niet-klassieke gastro-intestinale symptomen zoals constipatie, opgeblazen gevoel ,gastro-oesofageale reflux, misselijkheid, braken en dyspepsie.

Een groot deel van coeliakie patiënten hebben geen gastro-intestinale symptomen maar eerder extra-intestinale symptomen zoals bloedarmoede door ijzertekort, onverklaarbare osteoporose, vermoeidheid, afwijkingen van de lever-functie testen, migraine.

De meest voorkomende ziekte geassocieerd met coeliakie is schildklierziekte.


Kun je slecht pillen slikken : hier 2 oplossingen - 20/12/2014

Het slikken van capsules en tabletten is voor veel patiënten niet altijd gemakkelijk Een Duitse studie onderzocht daarom de doelmatigheid van 2 recent ontwikkelde manieren om pillen weg te werken: de ‘flesje-watermethode’ en de ‘hoofd-voorovermethode’. Beide technieken zijn opmerkelijk effectief en gemakkelijk over te nemen in de algemene bevolking, inclusief bij patiënten met slikproblemen.

Bij de flesje-watermethode legt de patiënt de pil of capsule op de tong en zet een plastic flesje water aan de mond, de lippen stevig om de opening. Met een slok water, zonder lucht, spoelt de pil naar binnen.

Bij de hoofd-voorovermethode legt de patiënt de pil op de tong en neemt een slokje water, maar slikt pas als de kin naar de borst is gekanteld.

De 2 technieken vereenvoudigden het slikken van grote en zeer grote tabletten en capsules ‘substantieel’. De methode met het flesje water werd door 89% als relevante verbetering gezien, de hoofd-voorovermethode door 97%. Het lukte de meeste deelnemers de eerste keer, de pillen bleven zelden steken en er was minder sprake van een onplezierig gevoel in de keel. 86% van de deelnemers zei dat hij of zij deze methoden voortaan zou hanteren. De auteurs menen dat met name de hoofd-voorovermethode ‘algemeen aangeraden zou moeten worden’.


Geneesmiddelenbewaking: bromocriptine (Parlodel) en cabergoline (Dostinex) ter preventie en suppressie van lactatie voorzichtig gebruiken - 15/12/2014

De afgelopen jaren werden nog een aantal ernstige ongewenste effecten gerapporteerd bij gebruik van bromocriptine ter preventie of suppressie van lactatie, in het bijzonder cardiovasculair (o.a. myocardinfarct, cerebrovasculair accident), neurologisch (o.a. convulsies) en psychiatrisch (o.a. manie, hallucinaties).

Deze ongewenste effecten traden vooral op in aanwezigheid van risicofactoren (bv. ernstige hypertensie, antecedenten van cardiovasculair lijden of van psychiatrische stoornissen).Deze ongewenste effecten zijn echter zeldzaam

Als comfortbehandeling bij preventie en suppressie van lactatie zijn niet-medicamenteuze maatregelen (bv. degelijke ondersteuning van de borsten, koude kompressen) en indien nodig een analgeticum zoals paracetamol te verkiezen.


Mannen met veel vrouwelijke bedpartners beschermd tegen prostaatkanker. Het is toch nog goed voor iets. - 2/12/2014

26 November 2014
Sommige mannen zullen het graag horen: wie in zijn leven meer dan 20 vrouwelijke bedpartners heeft gehad, is beter beschermd tegen prostaatkanker, zo blijkt uit een pas gepubliceerde studie.

Bij mannen die zeiden dat ze nooit met iemand seks hadden gehad, was het risico op prostaatkanker tweemaal zo hoog als bij mannen die wel bedpartners aangaven. Bij mannen met meer dan 20 vrouwelijke partners was het risico op prostaatkanker 28% lager dan bij mannen die deze drempel niet haalden. Het risico op agressieve prostaatkanker was 19% lager.

De auteurs denken dat men het verschil mogelijk kan verklaren aan de hand van het aantal ejaculaties. Eerder onderzoek onderbouwt deze hypothese: men heeft vastgesteld dat de ejaculatie kankerverwekkende stoffen uit het prostaatvocht ‘wegspoelt’. Bovendien zijn er aanwijzingen dat frequente ejaculatie een belemmering vormt voor de neerslag van intraluminale prostaatkristallen, die eveneens kankerverwekkend kunnen zijn.

Mannelijke partners, andere cijfers
Mannen met meer dan 20 mannelijke bedpartners hadden een tweemaal hoger risico op prostaatkanker dan mannen zonder seks in de voorgeschiedenis. Bij deze seksueel zeer actieve mannen was het risico op minder agressieve prostaatkanker bovendien met 500% verhoogd.

De onderzoekers hebben hiervoor niet onmiddellijk een verklaring, maar ze denken dat er een verband kan zijn met een hoge blootstelling aan seksueel overdraagbare infecties in deze groep. Een trauma van de prostaat bij anale seks kan mogelijk bijdragen tot het verhoogde risico.
Moeten schimmelnagels aan de voet steeds behandeld worden? - 29/11/2014

Een schimmelnagel herken je aan een, meestal gedeeltelijk, verkleurde nagel: hij heeft een gelige, groenige of witte kleur. Meestal is hij ook verdikt en brokkelig. Daarom wordt hij soms ook kalknagel genoemd. Let op: elke kalknagel is geen schimmelnagel. Een verdikte nagel kan andere oorzaken hebben, zoals ouderdom of slechte circulatie. De nagel komt soms los en er zit vaak wat brokkelig materiaal onder. De wetenschappelijke naam is onychomycose. Deze aandoening komt vaak voor: men schat dat 5% van de bevolking één of meer schimmelnagels heeft.

Een schimmelnagel wordt veroorzaakt door schimmels die in en onder de nagel groeien. Deze schimmels zijn wijdverspreid: in 70% van de gevallen is het Trichophyton rubrum,soms kan ook de gist Candida albicans de oorzaak zijn.

Behandeling:

Lokale behandeling:

Systeem behandeling:


Patiënt met voorkamerfibrillatie. Wacht niet te lang om door te verwijzen! - 24/11/2014

Patiënten met AF kunnen behandeld worden met ablatie, een techniek waarbij men via de lies een katheter naar de linkervoorkamer brengt. Daar wordt het kritisch gebied verantwoordelijk voor het ontstaan en in stand houden van de ritmestoornis in kaart gebracht (mapping). In een tweede fase wordt dat gebied lokaal ‘verpulverd' of in een ‘elektrisch isolement' geplaatst (ablatie). Ablatie kan op basis van radiofrequentie, koude of laser energie. "Bij de overgrote meerderheid van de geselecteerde patiënten kennen we die kritische plek al, namelijk de uitmonding van de pulmonale venen, en dus kennen we ook al de strategie op voorhand: het elektrisch isoleren van de longvenes. Bij minder geselecteerde patiënten (patiënten met langdurig AF, hartfalen, kleplijden, uitgezette voorkamer) is het probleem vaak meer dan alleen de longaders. Bij hen moeten we op zoek naar het kritische gebied en moeten we mappen", aldus Prof Mattias Duytschaever, als cardioloog actief in AZ Sint-Jan in Brugge en in het UZ Gent.

Patienten selectie:

Geselecteerde patiënten: is ablatie een klasse-I indicatie. Dit betekent dat de arts een voorkeur voor de ingreep uitspreekt

Bij patiënten met kortdurend persistent VKF is ablatie een IIA-indicatie. Dit houdt concreet in dat de techniek moet worden voorgesteld aan de patiënt, maar dat er ook moet gepraat worden over alternatieven. Ablatie is een klasse IIB-indicatie (minder geschikt) bij langdurig persistente AF.

De cumulatieve resultaten zijn dan ook verschillend voor elk van die groepen. Voor de eerste groep is er een slaagkans van 80% tot 90%, voor de tweede groep 60% tot 70% en slechts 40% bij de derde groep. Deze resultaten gelden op 5 jaar, met de wetenschap dat bij 50% van de patiënten een tweede ingreep nodig is om tot het aangegeven resultaat te komen.

Voorlopig worden voornamelijk patiënten behandeld met paroxysmale AF zonder structureel hartlijden. In totaal maakt die groep slechts 5 tot 10% van de symptomatische AF patiënten uit", vertelt de cardioloog. "Bij die andere 90% zijn we beperkt tot de conventionele strategieën, zoals medicatie of een pacemaker. Bij blijvende symptomen kan er toch een ablatie overwogen worden.

Nabehandeling

Meestal wordt de patiënt de eerste 3 maanden na de ingreep behandeld met anti-aritmica, ook al waren die niet altijd even effectief voor de ingreep. Daarna zouden die gestopt moeten kunnen worden. Maar in de praktijk blijft de helft anti-aritmica doornemen, de andere helft niet. Om klontervorming tegen te gaan na de ingreep worden ook nog 3 maanden bloedverdunners gegeven. In principe zouden we bij mensen die het na 3 maanden goed doen, de bloedverdunners kunnen stoppen.


Protonpompinhibitoren stopzetten: zinvol en hoe ? - 23/11/2014

BRUSSEL 18/11 - Protonpomp inhibitoren zijn bijzonder efficiënt, maar worden – misschien juist daarom - vaak te pas en te onpas voorgeschreven. De medicatie stopzetten bij een onduidelijke indicatie blijkt niet altijd gemakkelijk, zeker omdat er een rebound maagzuursecretie kan optreden. .

Er is de afgelopen decennia een duidelijk toename vastgesteld in het gebruik van PPIs, en die is vooral toe te schrijven aan een stijgend gebruik op lange termijn. In principe zetten we ze in als profylaxe van maagulcus en de verwikkelingen daarvan bij risicopatiënten en als behandeling en preventie van herval bij reflux oesofagitis. Ook patiënten met frequente symptomen van GERD kunnen een langdurige toediening vergen om de symptomen onder controle te houden. Maar huisartsen maken er ook vaak gebruik van als empirische behandeling van dyspepsie, hoewel de richtlijnen een voorafgaand onderzoek naar Helicobacter pylori aanraden, een strategie die ook kostenefficiënter uitvalt.

Hoewel PPIs weinig bijwerkingen getoond hebben op korte termijn, zijn er toenemende aanwijzingen dat het gebruik op lange termijn niet zo veilig is als men eerst dacht. Magnesiumtekort, een verhoogd fractuurrisico en ook interacties met andere geneesmiddelen behoren tot de mogelijke bijwerkingen. Daar komt nog bij dat plots stopzetten van de medicatie een rebound effect van zuurhypersecretie kan uitlokken, en dit kan zich reeds na een paar weken behandeling manifesteren. Bij patiënten met onduidelijke indicatie zal dit fenomeen vaak tot een echte hypersecretie aanleiding geven, waardoor het PPI gebruik chronisch wordt.

HOE STOPPEN

Reflux oesofagitis, pyrosis tips.


Valproaat: risico op misvormingen en ontwikkelingsproblemen bij baby’s indien genomen tijdens zwangerschap - 21/11/2014

De Europese waarschuwingen over het gebruik van valproaat worden aangescherpt, wegens het risico op misvormingen en ontwikkelingsproblemen bij baby's die worden blootgesteld aan valproaat in de baarmoeder. De waarschuwingen moeten ervoor zorgen dat patiënten zich bewust zijn van de risico's en dat ze alleen valproaat nemen wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Artsen in de EU worden nu geadviseerd om geen valproaat voor epilepsie of een bipolaire stoornis voor te schrijven bij zwangere vrouwen, bij vrouwen die zwanger kunnen worden of bij meisjes, tenzij andere behandelingen niet effectief zijn of niet getolereerd worden. Degenen voor wie valproaat is de enige optie voor epilepsie of een bipolaire stoornis moeten worden geadviseerd over het gebruik van effectieve anticonceptie, en de behandeling moet worden gestart en gecontroleerd door een arts met ervaring op vlak van de behandeling van deze aandoeningen.

Deze geneesmiddelen zijn op de Belgische markt vergund en gecommercialiseerd onder de volgende benamingen: Convulex, Depakine, Valproate


Zwangerschapsdiabetes en Hemoglobine A1c - 24/10/2014

BRUSSEL 20/10 - Een hemoglobine (Hb) A1c waarde van 5,9% of hoger is optimaal voor het opsporen van diabetes en voor het identificeren van vrouwen met een verhoogd risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zeggen onderzoekers uit Nieuw-Zeeland.

Dit cijfer ligt lager dan de huidige aanbevolen 6,5% .

Een HbA1c waarde van 5,9% komt naar voren als de optimale screeningdrempel voor het opsporen van diabetes. De cutoff van 5.9% was ook zeer specifiek (98.4%) voor vroegtijdige zwangerschapsdiabetes, met een positieve voorspellende waarde van 52,9% en een negatieve voorspellende waarde van 92.8%.

Vrouwen bij wie de HbA1c waarde de 5,9% drempel bereikte of overschreed, hadden een meer dan tweevoudig verhoogd risico op pre-eclampsie, schouderdystocie en een ernstige aangeboren afwijking. Het risico op perinatale sterfte was meer dan drie maal verhoogd en het risico op een bevalling vóór 37 weken zwangerschap meer dan 1,5 maal verhoogd, in vergelijking met vrouwen bij wie de HbA1c waarde onder de 5,9% bleef.

De HbA1c bepaling zou moeten plaatsvinden tijdens het eerste zwangerschapstrimester, in het kader van de eerste prenatale bloed screening. Alle vrouwen met een HbA1c ≥ 5,9% (41mmol/mol) t zouden zo vroegtijdig advies kunnen krijgen over voeding, gewichtstoename en een striktere opvolging van de glycemies met een 75 gram OGTT.


NSAID’s: potentiële cardiovasculaire risico’s - 07/09/2014

De cardiovasculaire veiligheid van niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s) staat al lang ter discussie. Er is een dosisafhankelijk risico voor cardiovasculaire events (o.a. myocardinfarct, cerebrovasculair accident) voor waarschijnlijke alle NSAID. Naproxen kwam naar voren als het NSAID met het geringste cardiovasculaire risico, terwijl de COX-2-selectieve NSAID’s (zeker in hoge doses) en diclofenac naar voren kwamen als NSAID’s met een groter risico.

Voorzichtigheid bij het voorschrijven van diclofenac, wat toch zeer veel gebruikt wordt, is geboden. Ook zijn er aanwijzingen op potentiële risico’s bij korte behandelingsduur of bij lage doses NSAID’s


Zittend plassen beter bij mannen met mictieklachten (plasklachten) - 28/08/2014

Mannen met plasklachten urineren zittend beter dan staand. Het effect van het veranderen van de plashouding komt in de buurt van het effect van alfablokkers.

Bij patiënten met mictieklachten was het residuale volume na zittend plassen bijna 25 ml lager dan in staande positie. Bij gezonde mannen zagen de auteurs geen verschillen in urodynamische kenmerken tussen zittend plassen en staand.

De onderzoekers raden mannen met mictieklachten aan om zittend te urineren, naast de standaardtherapie. Met name het kleinere residuale volume kan de kans op een blaasontsteking of blaasstenen verkleinen.


Brandwonden bij kinderen: geen zilversulfadiazine-crème gebruiken - 28/08/2014

In België op de markt onder de naam Flammazine, Sedoflame of Sulfasil.

Bij de behandeling van kinderen met tweedegraadsbrandwonden hebben de onderzochte producten zonder zilver de voorkeur boven ZSD vanwege de kortere genezings- en opnameduur, minder pijn en het afgenomen aantal verbandwissels.


Kort intensief sporten heel gezond - 10/08/2014

Sporten is goed voor de gezondheid, maar je hoeft geen marathon te lopen om in vorm te blijven. Dat is de boodschap van twee recente studies.

Vorsers van de Universiteit van Iowa hebben een studie uitgevoerd bij 55.137 volwassenen van gemiddeld 44 jaar (spreiding 18-100 jaar), die werden gevolgd gedurende 6 à 22 jaar. De vorsers hebben meerdere vaststellingen gedaan:


Gezond leven vermindert de effecten van stress - 10/08/2014

Wie stress opbouwt in het lichaam, versnelt de celveroudering. Om dit tegen te gaan moet je vooral opletten dat je in perioden van stress extra aandacht schenkt aan een gezonde levensstijl.

Van stress wordt je snel oud. De oorzaak daarvan ligt bij zogenaamde telomeren. Zonder al te technisch te doen: dat zijn de beschermende uiteindes van een chromosoom. Wanneer die ouder worden verkorten ze.

Maar dat proces gaat trager bij mensen die tijdens stressvolle perioden gezond leven. Zo blijkt uit nieuw onderzoek bij 239 vrouwen. Een gezond eetpatroon, beweging en nachtrust zijn de sleutel tot succes. Ze kunnen het effect van stress sterk verminderen. "Vrouwen die tijdens stresserende perioden gezond leven, hebben te kampen met minder telomeer verkorting. Vooral op die momenten moet je dus extra aandacht schenken aan je voeding, slaap en sportgewoonten", zegt onderzoeker Eli Puterman.

Bron: Belga


Rokers leven gemiddeld acht jaar minder lang dan niet-rokers (Studie WIV) - 10/08/2014

Rokers leven gemiddeld bijna acht jaar minder dan niet-rokers. Ex-rokers beperken de schade, maar verliezen niettemin gemiddeld iets meer dan twee en een half jaar. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)

Gemiddeld boet een doorsnee mannelijke roker van 30 jaar 7,87 jaar in op zijn levensverwachting. Voor vrouwelijke rokers is dat 8,17 jaar. Stoppen met roken beperkt de schade: ex-rokers verliezen respectievelijk gemiddeld 2,68 (mannen) en 2,59 jaar (vrouwen). Het is duidelijk dat de voordelen voor de gezondheid groter zijn naarmate men vroeger stopt met roken.

Het onderzoek leert ook iets over de "kwaliteit" van de geleefde jaren. Mannen die roken leven gemiddeld 6,8 jaar minder zonder beperkingen dan niet-rokers. Bij vrouwen die roken gaat het om 6,25 jaar. Voor ex-rokers is het verschil met de niet-rokers iets kleiner: gemiddeld 3,02 jaar bij de mannen en 2,9 jaar bij de vrouwen.

De boodschap aan het beleid is dan ook duidelijk: om zowel de levensverwachting als de levensverwachting zonder beperkingen te laten toenemen moeten we streven naar een rookvrije maatschappij door het verminderen van het aantal starters en door het stimuleren van rookstop. Voor de volksgezondheid is dit, volgens de onderzoekers, geen beleidsoptie maar een absolute noodzaak.


Aspirine dagelijks tegen kanker : voordelen groter dan mogelijkse schadelijke effecten. - 10/08/2014

Aspirine is al reeds bekend in de preventie van kanker , maar het is nog niet op grote schaal gebruikt als preventiemiddel vanwege de bezorgdheid over mogelijke schadelijke bijwerkingen. Deskundigen hebben nu voor de eerste keer verklaard dat de voordelen van het nemen van aspirine om sommige vormen van kanker te voorkomen opwegen tegen de nadelen.

Hoewel er een aantal ernstige bijwerkingen zijn bij het dagelijks gebruik van aspirine, die niet genegeerd kunnen worden, is het dagelijks nemen van aspirine het belangrijkste wat we kunnen doen om kanker te verminderen na het stoppen met roken en het terugdringen van obesitas.

Deze studie toont aan dat als iedereen tussen de 50 en 65 jaar dagelijks aspirine zou nemen gedurende ten minste 10 jaar, er een daling van 9% zou zijn van kanker, beroertes en hartaanvallen bij mannen, en ongeveer 7% bij vrouwen. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van welke oorzaak zou ook dalen met ongeveer 4% over een periode van 20 jaar.

De kans op darmkanker kan verminderen met 35 procent. Ook de kans om aan de ziekte te overlijden, zou gevoelig verlagen. Dagelijks aspirinegebruik zou ook de kans op maag- en slokdarmkanker met 30 procent terugdringen.

De voordelen van aspirine gebruik zouden het meest duidelijk zijn in de afname van sterfgevallen door kanker.

Nota: verder onderzoek is in ieder geval noodzakelijk vooraleer iedereen zomaar aspirine begint te nemen. Alvorens we aspirines gaan aanbevelen om kanker te voorkomen, moeten we onderzoeken wat de beste dosis is en hoelang mensen de pilletjes moeten nemen om effect te hebben


Preparaten op basis van rodegistrijst: “natuurlijk” is niet noodzakelijk veilig - 7/07/2014

Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking ontving recent meldingen van stijging van de transaminasen bij patiënten behandeld met een voedingssupplement op basis van rodegist-rijst, wat voorgesteld wordt als een alternatieve behandeling van hypercholesterolemie.
Rodegist-rijst wordt bekomen door fermentatie van rijst door de rode gist Monascus spp. Tijdens het fermentatieproces ontstaan o.a. monacolines, stoffen die zoals de statines, het 3-hydroxy-3-methylglutaryl-co-enzym-A-reductase (HMG-CoA-reductase) inhiberen. Eén van deze monacolines, de lactonvorm van monacoline K is identiek aan lovastatine, een statine dat in België niet gecommercialiseerd is.

Hoewel uit studies van korte duur gebleken is dat rodegist-rijst een gunstig effect heeft op de lipidenhuishouding, is een effect op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit slechts beperkt aangetoond. Evenmin zijn er gegevens over de veiligheid op lange termijn; in de literatuur zijn meerdere gevallen van rhabdomyolyse en leverproblemen beschreven (stijging van de transaminasen, soms met icterus). Hoewel op basis van deze meldingen geen causaliteit kan aangetoond worden, is het toch belangrijk dat de behandelende arts op de hoogte is van mogelijke problemen met preparaten op basis van rodegist-rijst.

In België zijn preparaten op basis van rodegist-rijst niet beschikbaar als geneesmiddel, ze zijn vrij te verkrijgen als voedingssupplement. Deze voedingssupplementen zijn niet gestandaardiseerd, bijgevolg kan het gehalte aan werkzame bestanddelen variëren.

Besluit:

Bron: Folia Pharmacotherapeutica


Alcohol : een klein beetje is goed voor het hart - 7/07/2014


NEW YORK 02/07 – Twee grote studies die in juni werden gepubliceerd, waarvan de ene werd uitgevoerd in 52 landen ter wereld en de andere in Scandinavië, brengen gering tot matig alcoholverbruik in verband met een verminderd risico op een hartaanval of een aneurysma van de aorta abdominalis (AAA).

Alcohol op regelmatige basis en in kleine volumes wordt verbruikt (maximum één glas per dag voor vrouwen en twee glazen per dag voor mannen), biedt bescherming tegen cardiovasculaire ziekte, terwijl regelmatige hoeveelheden van meer dan vier tot vijf glazen per dag en zwaar episodisch drinken het tegenovergestelde effect hebben.

Onder de specifieke types alcohol zijn bier en wijn in het bijzonder geassocieerd met een lager risico.

Zes of meer glazen alcohol per dag is geassocieerd met een 40% hoger risico op een hartaanval, vooral bij mensen ouder dan 65 jaar.

Besluit : een laag tot matig alcoholverbruik lijkt voor de meeste personen niet schadelijk te zijn zodat personen die graag een glaasje wijn drinken bij hun eten, dit gerust mogen doen.

De American Heart Association adviseert niet meer dan twee glazen alcohol per dag voor mannen, en niet meer dan één glas voor vrouwen.
Vaccinatie tegen tetanus – difterie – kinkhoest - 27/06/2014

Vaccinatie:

De vaccinatie tegen tetanus/difterie wordt om de tien jaar herhaald. Om jonge zuigelingen te beschermen tegen kinkhoest in het kader van de cocoonstrategie wordt vaccinatie tegen tetanus en difterie nu aanbevolen met een gecombineerd vaccin waarin ook de pertussiscomponent is opgenomen (dTpa).

Inhaalvaccinatie:

Voor al deze schema’s is het aanbevolen om gebruik te maken van het gecombineerd dTpa vaccin.

Door hervaccinatie tegen kinkhoest wordt de immuniteit van de volwassene die in contact komt met de jonge, nog onvolledig gevaccineerde zuigeling verhoogd. Hierdoor wordt het risico van overdracht van kinkhoest naar deze zeer kwetsbare groep verminderd (cocoonstrategie).

Toediening:

Boostrix (dTpa) wordt gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap. Bestellen kan via www.vaccinnet.be.

Richtlijn:

Preventie van tetanus en difterie.
Vitamine D: bij wie moet men Vitamine D bijgeven en hoeveel ? - 27/06/2014

BRUSSEL 24/06

Een concentratie van 20 ng/ml ruim volstaat, omdat deze de behoefte van minstens 97,5% van de bevolking dekt.

Voor mensen met een slechte of verminderde gezondheidsheidstoestand zou het goed zijn om naar 30-60 ng/ml te streven.
Ook bij 70 plussers, slechte voedingsgewoonten en allochtonen met donkere huiskleur kan het nuttig zijn een Vitamine D dosering in het bloed te bepalen.

Dosering: maandelijks 50.000 IE (= 1 ampulle D cure om de 14 dagen) toedienen om een concentratie van meer dan 30 ng/ml te handhaven.
PSA-bepaling op 60 jaar is richtinggevend. - 24/06/2014

To PSA or NOT to PSA

BRUSSEL 22/06 - De meningen over het nut van systematische bepaling van het PSA-gehalte om prostaatkanker op te sporen lopen uiteen. Sommige studies hebben aangetoond dat een dergelijke screening de sterfte aan prostaatkanker verlaagt, maar dat er een hoge prijs voor moet worden betaald. Met moet immers 1055 mannen screenen om 1 overlijden te kunnen voorkomen, en er is een hoog risico op overdiagnose. Blijkbaar bestaat er nu toch een strategie om na te gaan welke mannen een hoger risico lopen, zodat men de risico-batenverhouding van screening kan verhogen.

Een studie gepubliceerd in the British Medical Journal heeft interessante resultaten opgeleverd die een leidraad zouden kunnen vormen bij de screening: het risico zou kunnen worden gestratificeerd volgens de PSA-spiegel op de leeftijd van 60 jaar.

Een strategie gebaseerd op de PSA-spiegel op de leeftijd van 60 jaar zou volgens de auteurs de risico-batenverhouding van de screening dus kunnen verbeteren.

Deze strategie zou misschien een einde kunnen maken aan een discussie.
Keuzetabel: Wel of geen PSA test voor vroegtijdige opsporing van prostaatkanker - 16/06/2014

De PSA test voor vroegtijdige opsporing van prostaatkanker

Vaak gestelde vragen Indien u wel een PSA test laat doen Indien u geen PSA test laat doen
Wat zijn de belangrijkste voordelen? Van alle 100 prostaatkankers die aan het licht komen zijn er 34 agressief (34%). Bij deze kankers kan vroegtijdige behandeling voordelig zijn. Zo voorkomt een vroege behandeling voor 3 op 100 mannen met prostaatkanker (3%) dat ze sterven aan de ziekte. Voor 8 op 100 mannen met prostaatkanker (8%) voorkomt vroege behandeling dat de kanker zich naar andere delen van het lichaam verspreidt. Een verhoogde PSA waarde wijst niet altijd op prostaatkanker. Of dit zo is gaat men na met een biopsie. Indien u de PSA test niet laat doen, dan vermijdt u de risico’s van een biopsie. Ook vermijdt u de risico’s verbonden aan de behandeling van een vorm van prostaatkanker die geen behandeling vereist.
Heb ik dan minder kans om te sterven aan prostaatkanker? Waarschijnlijk niet. Door in een vroeg stadium te testen kan bij minder dan 1 klachtenvrije man op 100 (0,2%) voorkomen worden dat hij aan prostaatkanker sterft. Neen.
Als mijn PSA waarde hoog is, heb ik dan zeker prostaatkanker? Neen: 76 op 100 mannen (76%) met een hoge PSA waarde hebben geen prostaatkanker. Of dit zo is, wordt onderzocht met een biopsie. Als u ervoor kiest om zich niet te laten testen, zult u uw PSA waarde niet kennen.
Als mijn PSA waarde laag is, heb ik dan zeker geen prostaatkanker? Neen: Minder dan één man op 100 (0,5%) met een normale PSA waarde heeft toch prostaatkanker. In dit geval zult u uw PSA waarde niet kennen.
Welke zijn de voornaamste nadelen? Op 100 prostaatkankers zijn er 66 (66%) die zo traag groeien dat ze zonder behandeling geen problemen zouden veroorzaken. Voor deze kankers is behandeling niet nodig, maar het is moeilijk vooraf te zeggen of dit zo’n kanker is. Testen kan dus onnodige behandeling uitlokken. Hiernaast kan de PSA test laten doen leiden tot ongerustheid en twijfel over volgende keuzes. Het risico bestaat dat een agressieve prostaatkanker niet vroegtijdig wordt ontdekt. Ook als u zich niet laat testen kunt u ongerust zijn en twijfelen.
Welke nadelen brengt een prostaatbiopsie met zich mee? Na de biopsie kan een man te kampen krijgen met onder meer bloed in de urine (langer dan drie dagen bij ongeveer 25 op 100 mannen, 25%) of pijn (bij ongeveer 5 op 100 mannen, 5%). Meer ernstige neveneffecten zoals infectie komen minder vaak voor. Deze risico’s worden vermeden als u zich niet laat testen. Immers, enkel bij een verdachte PSA-waarde wordt een biopsie gedaan.
Wat zijn de risico’s van een behandeling voor prostaatkanker Dit hangt af van het type behandeling. Neveneffecten op lange termijn zijn bv. erectieproblemen (bij 40 tot 58 op 100 mannen; ±40-58%), urineverlies (na operatie bij ongeveer 32 op 100 mannen; ±32%) en darmklachten (na bestraling bij ongeveer 25 op 100 mannen ±25%). Een man kan er samen met zijn arts ook voor kiezen om zich niet meteen te laten behandelen. Als u zich niet laat testen is het minder waarschijnlijk dat u vroegtijdig behandeld wordt voor prostaatkanker.

Is kinesitherapie echt nuttig voor artrose van de heup? - 11/06/2014

NEW YORK 23/05 – De resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde studie trekken de voordelen van kinesitherapie in twijfel voor patiënten met artrose van de heup. In de studie leidde kinesitherapie niet tot een grotere reductie van de pijn of een verbetering van de functie in vergelijking met placebo kinesitherapie

Artrose van de heup is een vaak voorkomende en dure chronische musculoskeletale aandoening. De klinische richtlijnen adviseren fysiotherapie als behandeling. De kosten zijn echter aanzienlijk en de bewijzen over haar doeltreffendheid zijn niet doorslaggevend.

Gelijkaardige bevindingen werden waargenomen in andere studies voor osteoarthrose van de knie . Alhoewel hier het spierversterkend effect van de oefeningen hier wel een positieve invloed heeft.
Rode rijst tegen teveel cholesterol: overwegingen voor en tegen - 2/06/2014

Rode gist rijst is een product dat ontstaat doordat rijst gefermenteerd wordt door een schimmel van de Monascus spp. In de loop van dit proces worden verschillende metabolieten geproduceerd.
De belangrijkste secundaire metabolieten tijdens de productie van RGR voor voedingssupplementen zijn monacoline K (MK) en citrinine. Monacoline K is het actieve bestanddeel.

Citrinine daarentegen, draagt niet bij tot de biologische activiteit. Het is echter een nefro- en hepatotoxische component die te allen tijde vermeden dient te worden in afgewerkte voedingssupplementen.

Voedingssupplementen op basis van rode gist rijst hebben op korte termijn een gunstig effect op de lipidenhuishouding. Meer specifiek wordt er een daling waargenomen van zowel LDL-cholesterol(-7,8 % tot -27,7 %) als totaal cholesterol(-9,3 % tot -21,5 %).

De European Food Safety Authority(EFSA) stelde op basis van klinische studies vast dat een dagelijkse inname van 10 mg MK noodzakelijk is om het beoogde effect, namelijk het stabiliseren van de normale niveaus van cholesterol, te bereiken.

Discussie:

Enkele opmerkingen over de bekeken studies:

Kostprijs:

Een therapie op basis van rode gist rijst zal voor de patiënt duurder uitkomen dan wanneer een modale statinetherapie wordt voorgeschreven.

Veiligheid:

Er zijn namelijk enkele case reports terug te vinden waarbij naast ernstige nevenwerkingen zoals rhabdomyolyse en diffuse myalgie ook interacties vergelijkbaar met de statines waargenomen werden.

Conclusie

Uit de literatuurstudie omtrent het cholesterolverlagende effect van RGR is gebleken dat voedingssupplementen op basis van RGR op korte termijn een gunstig effect kunnen hebben op de lipidenhuishouding. Een dosis van 10 mg monacoline K/dag werd door EFSA vastgesteld om het stabiliseren van de normale niveaus van cholesterolte bereiken. In de huidige situatie kunnen deze producten echter nog niet aangeradenworden voor de behandeling van hypercholesterolemie, omdat de kwaliteit van de studies twijfelachtig is. De grootste struikelblokken zijn publication bias in sommige landen en het feit dat de studies meestal van korte duur en klein zijn, waardoor een besluit over effecten van RGR op lange termijn en de eventuele daling van het aantal cardiovasculaire events en mortaliteit niet gemaakt kan worden.
Ook de kostprijs van een behandeling met RGR ten opzichte van een statinebehandeling is hoger. Bovendien kan er op gebied van veiligheid nog geen conclusie getrokken worden, vanwege weinig langdurige studies en omdat enkele case reports ernstige nevenwerkingen aan het licht gebracht hebben. Deze nevenwerkingen zijn onder andere ontstaan door interacties vergelijkbaar als die van de statines. Ook dient men ermee rekening te houden dat de meeste preparaten op de Belgische markt niet gestandaardiseerd zijn, waardoor het gehalte van monacoline K en de aanwezigheid van citrinine niet bepaald kunnen worden. Verder kwalitatief hoogstaand onderzoek en meer gestandaardiseerde preparaten zijn nodig alvorens RGR aangeraden kan worden als een alternatieve therapie bij de behandeling van hypercholesterolemie.

Bron: Apr. Eleni Tack, promotor prof. Sandra Apers Antwerps farmaceutisch tijdschrift 01/13

Volledig artikel.
Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes - 27/05/2014

In de radiologie worden bij veel toepassingen ioniserende stralen gebruikt. Ioniserende stralen dringen immers doorheen levend weefsel, waar ze door de productie van positief geladen atomen (ionen), cellen kunnen beschadigen. Dit kan bijvoorbeeld het risico op de ontwikkeling van kanker verhogen. Hoewel de kans op deze nadelige effecten bij medische beeldvormingsonderzoeken erg klein is, moeten we er toch voorzichtig mee omgaan.

Bovendien is de kans op nadelige effecten als gevolg van ioniserende straling cumulatief. Dat wil zeggen dat het risico op nadelige effecten groter wordt naarmate men meer bestraald wordt. Onnodige herhaling van onderzoeken moet dan ook vermeden worden.

Daarnaast is de gevoeligheid voor ioniserende straling ook afhankelijk van de leeftijd. Hoe jonger, hoe gevoeliger voor ioniserende straling.

Bij een onderzoek met behulp van medische beeldvorming moeten de voordelen dan ook steeds afgewogen worden tegen de mogelijke nadelen. Enkel wanneer de voordelen opwegen tegen de nadelen is een onderzoek met ioniserende straling verantwoord.

Daarom:

Tips:
5 kenmerken die u extra vatbaar maken voor muggenbeten - 26/05/2014
15 procent van de bevolking heeft een 'afstotelijke' geur voor de beestjes. Hoe zoeter de lichaamsgeur, hoe verder weg de muggen blijven. Vijf kenmerken op een rijtje die extra aantrekkelijk zijn voor muggen:

1. Sporters

Muggen kunnen een geur vanop afstand ruiken. De beestjes zijn op zoek naar koolstofdioxide (het gas dat we uitademen), want dat wijst op een levend wezen. "De belangrijkste zaken die een mug opvallen, zijn hoe iemand ruikt en hoe warm een persoon is", zegt de entomologische professor Susan Paskewitz aan de Amerikaanse krant The New York Times. Bij iemand die net gesport heeft, stijgt de lichaamstemperatuur en ook de geur van melkzuur uit het zweet wordt sterker.

2. Alcohol

Het bloed van personen die alcohol hebben gedronken, is aantrekkelijker voor muggen dan het bloed van nuchtere mensen. Dat blijkt uit een Franse studie uit 2011. De onderzoekers stelden vast dat de hoeveelheid van drie blikjes bier kan leiden tot 30 procent meer muggenbeten. Dit is deels te verklaren door een stijging van de lichaamstemperatuur bij iemand die heeft gedronken.

3. Bloedtype

Personen met bloedgroep O zijn vatbaarder voor muggenbeten. In 2004 namen onderzoekers de proef op de som: testpersonen met de bloedgroep O, hadden 83 procent meer muggenbeten dan iemand met bloedgroep A, B of AB.

4. Grote mannen

Slecht nieuws voor mannen: een artikel in the Annals of Internal Medicine onthult dat muggen hun pijlen sneller richten op mannen dan op vrouwen. "Hoe groter een persoon, hoe sterker hij of zij muggen aantrekt, waarschijnlijk omwille van een verhoogde uitstoot van koolstofdioxide", klinkt het. Muggen kunnen de uitstoot van koolstofdioxide al detecteren vanop een afstand van vijftig meter. Daarnaast hebben grotere (en dikkere) mensen meer huidoppervlak.

5. Zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen hebben dubbel zo vaak last van muggenbeten dan niet zwangere vrouwen. Daarvoor zijn verschillende redenen: ze zweten meer, hun lichaamstemperatuur stijgt, hun lichaamsgeur wijzigt en ze ademen meer koolstofdioxide uit.

PREVENTIE MUGGENBETEN


Prostaatkanker: bij recidief prostaatkanker niet overhaasten met hormonale therapie - 26/05/2014

19/05/2014 . Hormonale therapie vormt waarschijnlijk de oudste behandeling tegen prostaatkanker, maar is niet zonder neveneffecten voor de gezondheid. Onderzoekers aan de Universiteit van Californië in San Francisco voerden een prospectieve studie uit een database van meer dan 14.000 patiënten. Deze studie zal eind deze maand op ASCO 2014 worden gepresenteerd, en de resultaten zijn reeds publiek gemaakt.

Van de patiënten waren er 2012 met een recidief van toenemende PSA na radicale prostatectomie of curatieve radiotherapie. Deze patiënten werden verdeeld in twee groepen, de ene groep ontving onmiddellijk een hormonale behandeling de andere groep werd actief opgevolgd en werd pas behandeld 2 jaar na recidief, of als er zich metastase voordeed of als ze een snelle verdubbeling van PSA vertoonden.

De totale overleving was in beide groepen gelijk: 87,2% bij de uitgestelde behandeling en 85,1% bij de onmiddellijke behandeling.

Er is bij een vroege behandeling dus geen voordeel in termen van overleving. Echter, door het uitstellen van een hormonale behandeling met 2 jaar of meer, kon worden vermeden dat patiënten de bekende bijwerkingen ontwikkelden: gewichtstoename, verlies van vetvrije massa, risico op osteoporose, opvliegers, enz…

Afwachten kan dus een uitstekende behandelingsoptie zijn.
Screen kinderen met IBS (spastisch colon) op coeliakie - 28/04/2014

NEW YORK 22/04 – Coeliakie komt viermaal frequenter voor bij kinderen met prikkelbare-darm syndroom (IBS: irritable bowel syndrome) dan in de algemene bevolking.

Recidiverende buikpijn is een vaak voorkomende klacht bij schoolgaande kinderen, met een significante impact in de klinische praktijk.

IBS en coeliakie zijn vaak voorkomende aandoeningen die een aantal symptomen gemeen hebben. Studies bij volwassenen met IBS toonden een verhoogde prevalentie van coeliakie, maar tot nu toe was het niet bekend of dit ook het geval was bij kinderen.
Beperkende maatregelen bij voorschrijven van domperidon (motilium + generische producten) - 18/04/2014

Een jaar geleden is een herevaluatie van de risico-batenverhouding van de geneesmiddelen die domperidon bevatten. Het risico is vooral eenverlenging van het QT-interval en aritmieën . De indicaties worden beperkt tot "behandeling van de symptomen van nausea en braken" ("opgeblazen gevoel", "maagzuur" en "regurgitaties van de maaginhoud" zijn geen indicaties meer).
BESLUIT

Voor kinderen

Zichzelf de schuld geven voorspelt bij seksueel misbruikte kinderen hun post-traumatische symptomen - 12/04/2014

NEW YORK 07/04 – Kinderen die geëvalueerd worden voor seksueel misbruik vragen of ze zichzelf de schuld geven, helpt hun trauma symptomen te voorspellen.

De vraag : “ ‘Heb je soms het gevoel dat dit jouw schuld is?” voorspelt het later optreden van ernstige post traumatische stoornissen zoals slaapmoeilijkheden, problemen op school, problemen met de eetlust, droefheid, gedachten van zelfmutilatie en zelfverwijt

Kinderen ouder dan 12 jaar hebben bijna dubbel zoveel risico om zichzelf de schuld te geven voor het misbruik en meisjes hebben dubbel zoveel risico als jongens om zichzelf de schuld te geven.

De kinderen van ouders; die de onthulling van het misbruik door hun kind niet geloven, zijn meer geneigd om zichzelf de schuld te geven dan de kinderen van ouders die de bekentenis van hun kind volledig geloven.
NSAID gebruik verhoogt de kans op voorkamerfibrillatie - 11/04/2014

( Erasmus Medisch Centrum , Rotterdam , Nederland)

Patiënten, die 2 tot 4 weken NSAID’s hadden genomen, hadden een 76 % hoger risico op het ontwikkelen van voorkamerfibrillatie. Dit verhoogd risico doet zich vooral in het begin van de behandeling voor en verdwijnt met de tijd. De reden van het verhoogd risico op VKF waarom is niet duidelijk.

NSAID gebruik is ook geassocieerd met myocardiaal infarct , beroerte en hartfalen.
Sport en cardiovasculair onderzoek van jonge atleten moet ECG omvatten - 15/03/2014

NEW YORK 07/03 – Het cardiovasculair onderzoek dat jonge atleten ondergaan voordat ze deelnemen aan een sportactiviteit, moet een naast een medische persoonlijke en familiale anamnese en een goed klinisch onderzoek een ECG omvatten, volgens onderzoekers uit Zwitserland.

Een screening met ECG is minstens eenmaal aanbevolen worden bij elke jonge atleet, maar niet voor de leeftijd van 15-16 jaa, r indien laag-risico. Het follow-up ECG moet herhaald worden in gevallen van potentieel hoger risico : abnormale persoonlijke of familiale voorgeschiedenis, abnormaal ECG, mogelijk in bepaalde populaties (zwarten, mannen) bepaalde sporten ( voetbal, basketbal) waarbij gevallen van plotse hartdood in de sport frequenter voorkomen).

Dr. Menafoglio en haar team voerden een kosten/baten analyse uit van een cardiovasculaire screening, met inbegrip van een ECG, in een prospectieve observationele studie bij 1070 jonge atleten (14 tot 35 jaar) in Zwitserland.

Zevenenzestig atleten (6,3%) moesten verdere evaluaties ondergaan na het screening onderzoek: 3,9% omwille van een abnormaal ECG, 1,4% omwille van het klinisch onderzoek, en 1,3% omwille van de medische voorgeschiedenis.

De onderzoekers detecteerden een nieuwe hartziekte bij 11 atleten (1,0%). Bij zeven atleten werd een hartklepziekte, systemische hypertensie, of atriale tachycardie geïdentificeerd via een positieve anamnese of een abnormaal klinisch onderzoek.

Alle vier atleten (0,4%) met een hartziekte die potentieel verantwoordelijk zou kunnen zijn voor plotse hartdood (drie met Wolff-Parkinson-White en één met long QT syndroom type 1) werden geïdentificeerd met een ECG alleen en zouden gemist zijn als de screening alleen een anamnese en een klinisch onderzoek omvatte, volgens het online rapport van 6 februari in de British Journal of Sports Medicine.

De geschatte kost van het screening programma met ECG was 147 Zwitserse frank per atleet (167 US$) en 14.315 Zwitserse frank per nieuwe cardiale bevinding. De kost zonder ECG zou naar schatting 85 Zwitserse frank per atleet en 13.122 Zwitserse frank per nieuwe cardiale bevinding bedragen (maar zou alle vier potentiële oorzaken van plotse hartdood gemist hebben).

"Als kosten de enige criteria waren, zouden de screening programma's voor atleten moeten afgeschaft worden omdat ze duur zijn en gevallen van plotse hartdood zeldzaam zijn," besluiten de onderzoekers.

"Niettemin, als een screening programma zou ingevoerd worden, zoals algemeen wordt gesuggereerd, zou een ECG er deel moeten van uitmaken omdat het zijn efficiëntie aanzienlijk vergroot."

"Potentiële nadelen zijn: vals positieve ECGs (< 5%) die bijkomende onderzoeken vereisen, kosten, angst, potentiële valse diagnose, en (onnodige) follow-up in het bijzonder als het medisch personeel niet gekwalificeerd is in dat domein," aldus Dr. Menafoglio. "Bijgevolg is het belangrijk dat het ECG geïnterpreteerd wordt door erkende artsen."

"Een goed inzicht in de tekenen en de symptomen van hartziekten kan artsen helpen om personen te identificeren die een risico op plotse hartdood kunnen hebben," concludeerde Dr. Galas. "Er zijn steeds meer bewijzen voor de effectiviteit van secundaire maatregelen, zoals een snelle toegang tot CPR en defibrillatie om plotse hartdood te voorkomen."

Mythes over allergie waarin ook dokters geloven - 11/03/2014
(American Academy of Allergy , Astma & Immunology)


1. Gebruik geen onbewezen diagnostische testen, zoals immunoglobuline G (IgG)of een willekeurige batterij van immunoglobuline E (IgE ) bij de beoordeling van allergie.
Passende diagnose en behandeling van allergieën vergt specifieke IgE testen, ofwel huidtesten ofwel bloedonderzoek (RAST), op basis van de klinische voorgeschiedenis van de patiënt . Het gebruik van andere tests of methoden om allergie te diagnosticeren is niet bewezen en kan leiden tot verkeerde diagnose en behandeling .

2. Geen sinus computertomografie (CT ) of lukraak antibiotica voorschrijven voor ongecompliceerde acute rhinosinusitis .
Virale infecties veroorzaken de meerderheid van acute rhinosinusitis en slechts 0,5 - 2 % evolueren naar een bacteriële infectie . De meeste acute rhinosinusitis infecties genezen zonder behandeling binnen de twee weken. Ongecompliceerde acute rhinosinusitis is een klinische diagnose en vergt geen CT of andere beeldvorming. Indien toch de beslissing wordt genomen om te behandelen is amoxicilline de eerste keus.

3. Routinematig diagnostische testen doen bij patiënten met chronische urticaria is niet aanbevolen.
In de overgrote meerderheid van patiënten met chronische urticaria , is de etiologie niet duidelijk . Beperkte laboratoriumonderzoek kan echter worden gerechtvaardigd om de onderliggende oorzaken uit te sluiten. Gerichte laboratoriumtests enkel op basis van klinische verdenking.. Routine uitgebreide testen zijn noch rendabel noch geassocieerd met betere klinische resultaten . Huid of serum IgE testen voor inhalatieallergenen of voedsel zijn niet geïndiceerd , tenzij bij een duidelijke geschiedenis van een specifiek allergeen als provocerende factor voor urticaria .

4. Vervangende immunoglobuline therapie voor recidiverende infecties is niet aanbevolen tenzij er verminderde antilichaam reacties op vaccins zijn aangetoond.
Immunoglobuline (gammaglobuline) therapie is duur en geeft weinig of geen resultaat tenzij er geen natuurlijke respons (antigeen-specifieke IgG-antilichaam) op vaccinatie of natuurlijke infecties optreedt.. Lage niveaus van immunoglobulinen zonder verminderde antigeen-specifieke IgG-antilichaamrespons is geen reden voor immunoglobuline (gammaglobuline) therapie . Uitzonderingen zijn IgG niveaus < 150mg/dl en genetische aandoeningen. Meting van IgG subklassen als routineonderzoek is niet nuttig voor het al of niet toedienen van immunoglobuline therapie . Selectieve IgA-deficiëntie is geen indicatie voor het toedienen van immunoglobuline .

5. Astma, diagnose, ernst en controle op punt stellen zonder spirometrie is verkeerd.
Dokters vertrouwen vaak op de symptomen bij de diagnose om astma op punt te stellen maar deze symptomen kunnen misleidend zijn en afkomstig zijn van alternatieve oorzaken. Daarom is spirometrie essentieel om de diagnose te bevestigen, de ernst in te schattenen astmacontrole op punt te stellen. Anamnese en lichamelijk onderzoek alleen kunnen tot over-of onderschatting van astma leiden.

6. Antihistaminica zijn geen primaire behandeling bij ernstige allergische reacties .
Epinefrine is de primaire voor anafylaxie . Gegevens wijzen erop dat antihistaminica veel worden gebruikt als de eerste behandeling in geval van anafylaxie . Anafylaxie heeft cardiovasculaire en respiratoire manifestaties die behandeling met epinefrine vereisen . Antihistaminica kunnen zo de effectieve primaire behandeling met epinefrine vertragen . Epinefrine moet, zodra de diagnose anafylaxie wordt vermoed, worden toegediend. Antihistaminica zijn tweedelijns ondersteunende therapie voor de huid en niet levensbedreigende symptomen zoals netelroos. Slachtoffers van anafylaxie zijn in verband gebracht met een vertraagde toediening van epinefrine.

7. Geen voedsel IgE-test uitvoeren zonder een anamnese in overeenstemming met potentiële IgE- gemedieerde voedselallergie.
Valse of klinisch irrelevante positieve allergietesten voor voedingsmiddelen zijn frequent. Lukrake screening leidt tot ongepast vermijden van voedingsmiddelen. IgE testen op specifieke levensmiddelen enkel op basis van een anamnese van symptomen die overeenkomen met een IgE- gemedieerde reactie na het eten van dit bepaald voedingsmiddel . Aanvragen van IgE-testen bij personen die niet beschikken over een anamnese, in overeenstemming met een specifieke voedselallergie, geven vaak positieve testen die waarschijnlijk klinisch irrelevant zijn . Dus enkel anamnestisch verdachte levensmiddelen testen. Trouwens 50 tot 90 procent van vermoedelijke gevallen van voedselallergie zijn niet IgE- gemedieerde (allergische) reacties en hebben te maken met voedselintolerantie.

8. Het routinematig aanvragen van laag- of iso- osmolaire radiocontraststoffen of het voor behandelen met corticosteroïden en antihistaminica van patiënten met een voorgeschiedenis van schaal-en schelpdieren allergie, die radiocontrast media vereisen is overbodig .
Hoewel het exacte mechanisme van contrastmiddelen allergische reacties niet is gekend, is er geen causaal verband met zeevruchten allergie . Bijgevolg is er geen reden om duurdere middelen of pre-medicatie te gebruiken bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergie aan zeevruchten . Een voorgeschiedenis van anafylaxie op contrastmiddelen is wel een indicatie om laag- of iso- osmolaire contraststoffen te gebruiken en voor te behandelen met corticosteroïden en antihistaminica . Patiënten met een voorgeschiedenis van schaal-en schelpdieren allergie hebben geen verhoogde risico op anafylaxie op contrastmiddel . Omgekeerd moeten patiënten met anafylaxie voor contrastmiddelen niet te horen krijgen dat ze allergisch zijn voor zeevruchten.

9. Het routinematig vermijden van het geven van griepvaccins of andere vaccins bij ei-allergische patiënten is verkeerd.
De vaccins waarin ei-eiwit (mazelen, bof ,hondsdolheid, influenza en gele koorts) aanwezig is bevatten verwaarloosbare minimale hoeveelheden ei-eiwit zodat dus ook geen speciale voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden. In studies bij ei-allergische patiënten die een griepvaccin op basis van eieren hebben gekregen werden geen speciale reacties genoteerd. Het is dus voldoende om een post-vaccinatie observatieperiode van 30 minuten in te bouwen. Voor gele koorts is een huidtest noodzakelijk gevolgd door een observatieperiode van 30 minuten. Indien negatief kan het vaccin gegeven worden. Indien de huidtest positief het vaccin langzaam optitreren. Mazelen, bof en rabiesvaccin bevatten te verwaarlozen of geen ei-eiwit . Zo kunnen deze vaccins worden toegediend aan ei - allergische ontvangers op de gebruikelijke wijze .

10. Bij zogezegde penicilline-allergie onmiddellijk niet- beta lactam antibiotica gebruiken zonder een passende beoordeling over de grond van deze allergie.
Ongeveer 10 procent van de bevolking meldt een penicilline-allergie. Echter studies tonen aan dat 90 procent van deze patiënten niet allergisch zijn voor penicillines en zijn in staat om deze antibiotica veilig kan geschieden. De diagnose van peni-allergie wordt vaak ten onrechte gesteld en indien toch aanwezig neemt ze af na verloop van tijd bij de meeste, maar niet bij alle mensen Patiënten met zogezegde penicilline - allergie hebben zodoende meer kans om te worden behandeld met alternatieve antibiotica die minder effectief zijn of meer bijwerkingen hebben.

Evaluatie specifiek IgE voor penicilline kan door de huid tests worden uitgevoerd. De negatieve voorspellende waarde van penicilline huidtest voor onmiddellijke allergische reacties is bijna 100 procent, terwijl de positief voorspellende waarde tussen de 40 en 100 procent . De bruikbaarheid van in vitro testen voor penicilline IgE hebben een beperkte en onzekere voorspellende waarde . Ze zijn niet geschikt als alternatief voor penicilline huidtest.

Hoge bloeddruk, het effect van groenten - 28/02/2014


Het is niet verwonderlijk dat deze studie over het verband tussen de consumptie van groenten en de bloeddruk uit Azië komt, waar men veel meer groenten eet dan bij ons. Maar de onderzoekers beperkten zich niet tot de suggestie om 4 of 5 porties groenten per dag te eten, maar onderzochten ook de overschakeling naar een vegetarisch dieet.

De patiënten waren 20 jaar of ouder, en waren ofwel reeds vegetariër ofwel waren ze opgenomen in een studie die dit dieet oplegde. Bovendien onderzochten de geselecteerde studies het verschil in bloeddruk tussen vegetariërs en andere patiënten. De studies hebben aangetoond dat een vegetarisch dieet de bovendruk verlaagde met 6,9 mm Hg en de onderdruk met 4.7 mm Hg.

De auteurs concluderen dat dit dieet even effectief is om de gemiddelde arteriële bloeddruk te verminderen als om het even welke medische behandeling. Natuurlijk wordt een dergelijk dieet niet makkelijk aanvaard in onze maatschappij waar we gewend zijn aan dierlijk voedsel, maar het kan toch de moeite waard zijn om over na te denken...

Maagzuurremmers veroorzaken mogelijks magnesium tekort - 26/02/2014


BRUSSEL 25/02 - Heel veel mensen gebruiken dagelijks maagzuurremmers. Bij een deel van deze gebruikers treedt een ernstig magnesiumtekort op, dat pijnlijke spierkrampen en zelfs hartritmestoornissen kan veroorzaken.

Magnesium is essentieel voor ons lichaam. Het speelt een rol bij het samentrekken van spieren, bij de werking van zenuwen en zorgt voor botstevigheid. De darmen, nieren en botten regelen de concentratie van magnesium in het bloed. Aangezien voedsel de enige bron van mineralen voor ons lichaam is, is opname via de darmen essentieel voor de magnesiumhuishouding. .

Oorzaak gevonden

De maagzuurremmer omeprazol is sinds een aantal jaar zonder recept verkrijgbaar. In de VS staat het in de top tien van meest gebruikte medicijnen. Maar jaarlijks belanden enkele veelgebruikers in het ziekenhuis met spierkrampen en hartritmestoornissen, veroorzaakt door een magnesiumtekort. Vermoedelijk speelt een genetische component een rol.

Het probleem bij een magnesiumtekort is dat je lang geen symptomen hebt. Daarnaast wordt het niet standaard gemeten bij een bloedonderzoek. Toch is het belangrijk om vroegtijdig te detecteren want een magnesiumtekort speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de ontwikkeling van diabetes.

Geen verhoogd risico op diepe veneuze trombose door contraceptie met enkel progestageen - 21/02/2014

contraceptie
Bij vrouwen met verhoogd risico van diepe veneuze trombose wordt een progestageen- alleen anticonceptivum algemeen beschouwd als een goede keuze. Uit recente observationele gegevens blijkt dat de progestagene minipil, het intrauteriene device op basis van levonorgestrel en het subcutane implantaat op basis van etonogestrel niet gepaard gaan met een verhoogd risico van diepe veneuze trombose ten opzichte van vrouwen die geen hormonale anticonceptie gebruiken. De injecteerbare progestagenen (prikpil) zouden het risico van diepe veneuze trombose wel verhogen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stellen toch voor om bij vrouwen met cardiovasculaire risicofactoren of met antecedenten of risicofactoren van diepe veneuze trombose, een progestageen-alleen anticonceptivum te gebruiken. Deze aanbevelingen berusten op het feit dat de progestageen-alleen anticonceptiva weinig effect hebben op de bloedstolling, de bloeddruk en de lipidenspiegel, en ze berusten ook op de resultaten van meerdere grootschalige epidemiologische studies waarin het gebruik van progestageen-alleen anticonceptiva niet leidde tot een statistisch significante verhoging van het risico van cardiovasculair accident of diepe veneuze trombose.

Twee publicaties geven aanvullende gegevens over het risico van diepe veneuze trombose bij gebruik van progestageen-alleen anticonceptiva.
Bron Folia Pharmacotherapeutica

Een enkelbrace zou het best zijn na een verstuiking - 31/01/2014
NEW YORK 27/01 – Om een tweede verstuikte enkel te voorkomen, zou een brace effectiever zijn dan neuromusculaire training, maar geen van beide methoden is onfeilbaar, volgens Nederlandse onderzoekers.

Sporten die gepaard gaan met veel springen, en bepaalde houdingen zoals spelen aan het net bij volleybal, zijn bijzonder gevoelig voor verstuiking Uit vroeger onderzoek is gebleken dat het risico op een tweede enkelverstuiking tot 50% bedraagt in het jaar na een eerste verstuiking.

Ze vonden dan de studiedeelnemers die hun enkel verstuikt hadden, ongeveer de helft minder risico hadden om een tweede verstuiking op te lopen als ze een brace droegen, in vergelijking met deze die alleen neuromusculaire training deden.

Voor de studie werden 380 volwassen atleten jonger dan 70 jaar die minstens één uur per week sportten en die onlangs hun enkel hadden verstuikt, verdeeld in drie groepen: een groep die een twee maanden durende neuromusculair trainingsprogramma volgde, een groep die een semi-rigide enkelbrace droeg gedurende 12 maanden en een derde groep die zowel training als een brace probeerde gedurende twee maanden.

De mensen in de trainingsgroep deden thuis speciale oefeningen voor de enkels gedurende 30 minuten 3-maal per week. De training omvatte het gebruik van een wipplank en het bekijken van een DVD waarin de oefeningen werden gedemonstreerd.

De brace groep kreeg een Aircast A60 Ankle Support, die online beschikbaar is voor 30 tot 40 euro.
In de één jaar durende studie rapporteerden 69 deelnemers een andere verstuiking van dezelfde enkel. De personen die een brace droegen, hadden minder risico om een verstuiking op te lopen dan de trainingsgroep; 15% van de dragers van een brace en 27% van de trainingsgroep meldden een verstuiking. In de groep die zowel training als een brace kreeg, vertoonde 19% een tweede verstuiking van dezelfde enkel.

Borstkankerscreening: voordelen overschaduwen nadelen - 28/01/2014
Bron: Domus Medica : donderdag 23 januari 2014
screening borstkanker
Gisteren schreef dr. Van den Bruel, huisarts-onderzoeker in Oxford, dat zij niet zou deelnemen aan het Vlaamse borstkankeronderzoek. Ze stelde dat alles veel te rooskleurig werd voorgesteld en vrouwen onvoldoende informatie krijgen om goed geïnformeerd te kunnen kiezen. Domus Medica, expert in deze materie, wil toch het een en ander nuanceren.

We kunnen onze collega alleen maar bijtreden in haar betoog over de wetmatigheden van preventief bevolkingsonderzoek. De baten moeten groter zijn dan de schade en het publiek en de doelgroep (vrouwen tussen 50 en 69 jaar) verdienen objectieve informatie om hierover een weloverwogen keuze te maken.

Verschil met Amerikaanse screening

Dr. Van den Bruel vergelijkt appelen met peren wanneer ze het Vlaams bevolkingsonderzoek tegen het licht van de Amerikaanse onderzoekers Welch en Passow houdt. Het Vlaams bevolkingsonderzoek bestaat uit twee mammografische opnamen en twee onafhankelijke lezingen door erkende radiologen (een derde indien discordantie tussen beide radiologen). In de USA worden meestal drie mammografische opnamen genomen samen met een bijkomende echografie en gebeurt er geen georganiseerde onafhankelijke tweede lezing, wat andere uitkomsten oplevert.

Voor- en nadelen van screening

Een nadeel van elk bevolkingsonderzoek is dat vrouwen, bij een afwijkend resultaat, ongerust gemaakt worden. Als bij de verdere onderzoeken blijkt dat het toch niet om kanker gaat, dan werden die vrouwen onnodig ongerust gemaakt. Dit komt in Vlaanderen voor bij 1,4 tot 4,4 % van de vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. De informatie van het KCE (gebaseerd op de internationale literatuur en nationale gegevens) toont aan, dat wanneer in Vlaanderen 1000 vrouwen tussen 50-69 jaar gescreend worden, er drie vrouwen te veel behandeld worden. Dit dient echter verduidelijkt te worden. Wanneer we spreken over overbehandeling, bedoelen we voornamelijk de behandeling van niet-invasieve kankers. De meest voorkomende hiervan is het 'ductale carcinoma in situ (DCIS)'. Een DCIS is inderdaad nooit levensbedreigend. Helaas evolueert ongeveer 30-50% van deze DCIS, indien niet behandeld binnen de tien jaar, naar een invasieve kanker die wel degelijk levensbedreigend is. Behandeling van een DCIS is dus niet levensreddend bedoeld, maar het voorkomt de evolutie naar een potentieel levensbedreigende aandoening. Helaas is het met de huidige medische technologie niet mogelijk om te voorspellen welke DCIS wel of niet zullen evolueren naar een invasieve tumor. Daarom vinden wij het onethisch om vrouwen met DCIS niet te behandelen. Een bijkomend voordeel van de screening is dat tumoren ontdekt door screening voor 75% met een borstsparende heelkunde kunnen geopereerd worden terwijl dit slechts 50% is als de tumor symptomen uitlokt. Heel wat vrouwen zijn dus gespaard gebleven van een mutilerende mastectomie door deelname aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Impact op sterfte

Ten slotte twijfelt dr. Van den Bruel aan de impact op borstkankergerelateerde sterfte. De grootste criticaster van de borstkankerscreening, de Deen Gotzsche, toonde in een Cochrane review een reductie van 23% van borstkankergerelateerde sterfte aan bij vrouwen ouder dan 50 jaar (Gotzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD001877). Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt enkel aangeboden aan vrouwen tussen 50-69 jaar: bij deze groep is het levensreddend effect dus wetenschappelijk bewezen.

Samengevat

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is niet alleen zaligmakend zoals alles in de geneeskunde, maar de voorstelling door dr. Van den Bruel moet wel genuanceerd worden. Zo kan elke vrouw een eigen goed geïnformeerde keuze kan maken om al dan niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Dr. Van den Bruel mag dan terecht oproepen tot reflectie; de voordelen van een georganiseerd borstkankerscreeningsprogramma lijken de nadelen duidelijk te overschaduwen.

Komieken hebben psychotische persoonlijkheidskenmerken, volgens een studie - 27/01/2014

LONDEN 17/01 – Een ongewone persoonlijkheid hebben, zou het geheim zijn van het talent om andere mensen te doen lachen, verklaarden wetenschappers afgelopen donderdag nadat onderzoek had aangetoond dat komieken een hoger niveau van psychotische persoonlijkheidskenmerken hebben.

In een studie in de British Journal of Psychiatry analyseerden de onderzoekers komieken in Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en ze vonden dat ze significant hoger scoorden op vier types van psychotische kenmerken in vergelijking met een controlegroep van mensen die een niet-creatief beroep hadden.

De persoonlijkheidskenmerken omvatten een neiging tot een impulsief of antisociaal gedrag en een neiging om intimiteit te vermijden.

De onderzoekers rekruteerden 523 komieken - 404 mannen en 119 vrouwen – en vroegen hen om een online vragenlijst in te vullen die ontworpen was om psychotische kenmerken bij gezonde mensen te meten.

Dezelfde vragenlijst werd ook ingevuld door 364 acteurs – die ook gewoon waren om voor een publiek te staan – als controlegroep, en de resultaten van de komieken en de acteurs werden onderling vergeleken, alsook met de resultaten van een algemene groep van 831 mensen die een niet-creatief beroep hadden.

De onderzoekers stelden vast dat de komieken significant hoger scoorden op alle vier types van psychotische persoonlijkheidskenmerken in vergelijking met de algemene groep. Het meest opvallend waren hun hoge scores voor impulsieve non-conformiteit en introverte persoonlijkheidskenmerken, volgens de onderzoekers.

De acteurs scoorden hoger dan de algemene groep op drie types – maar ze vertoonden geen hoog niveau van introverte persoonlijkheidskenmerken.

Onderscheid tussen cardiale en vasovagale syncope bij jonge mensen - 20/01/2014

NEW YORK 30/09 – Een nieuwe screening regel kan helpen om het onderscheid te maken tussen cardiale en vasovagale syncope bij jonge mensen..

Alle patiënten met een cardiale etiologie voor syncope minstens één van de volgende: Syncope is een frequent probleem bij kinderen en adolescenten en is uitzonderlijk van cardiologische oorsprong.

Hoe meer de anamnese pleit voor vasovagale syncope, hoe minder je onderzoek moet voeren voor cardiogene syncope.

Nieuwe richtlijnen voor de behandeling van menopauzale symptomen - 19/01/2014

Niveau A ("goed of consistent wetenschappelijk bewijs") :
Niveau ("beperkt of inconsistent wetenschappelijk bewijs"):

Onderzoekingen kunnen geen bewijs geven dat het gebruik van progestageen, testosteron, fyto-oestrogenen , kruiden-supplementen , en aanpassingen van de levensstijl enige hulp bieden .

Prostaatkankerscreening zinvol? Stand van zaken 2013 - 18/01/2014

De onenigheid tussen de verschillende aanbevelingen rond prostaatkankerscreening verdwijnt. De meeste aanbevelingen geven een negatief advies voor systematische screening . Ook opportunistische screening, op vraag van de patiënt, bij mannen wordt afgeraden. Enkel de urologische beroepsverenigingen pleiten voor een “gesystematiseerde” opportunistische screening bij mannen tussen 55 en 69jaar.

Voor Domus Medica is er geen plaats voor systematische screening van mannen op prostaatkanker. Domus Medica raadt opportunistische screening, op vraag van de patiënt, bij mannen tussen 55 en 69 jaar, af. De motivatie hiervoor is dat het verschil tussen de baten en de schade te klein is, mogelijks negatief. Het voordeel van screening zit in een relatieve mortaliteitsreductie van 20% voor specifiek prostaatkankersterfte, zonder de totale mortaliteit te doen dalen (NNS = 1000 over een periode van meer dan 10 jaar). Verder is er een vermindering van het aantal uitgezaaide prostaatkanker.
Daartegenover staan de complicaties ten gevolge van de screening. De voornaamste zijn de angstinductie en de neveneffecten na een biopsie (1% moet gehospitaliseerd worden) Ook de neveneffecten van de behandeling van de door screening ontdekte prostaatkanker is groot, zonder enige zekerheid dat deze kanker later een klinische kanker zou worden. De voornaamste zijn postoperatieve sterfte, postoperatieve cardiovasculaire incidenten, postoperatieve diepe veneuze trombose en longembolie, postoperatieve erectiestoornissen en urine-incontinentie en darmongemakken na bestraling.
Bovendien is de kostprijs onredelijk hoog :250 000 dollar per gewonnen levensjaar. Dit is een veelvoud van wat aanvaard is als kostprijs voor een gewonnen levensjaar bij andere preventieprogramma’s. Het opstarten van een screeningsprogramma in Nederland wordt geraamd op 168 miljoen euro per jaar.
Hoewel Domus Medica het gebruik van screeningstests ontmoedigt, is het zich bewust van het veelvuldige gebruik van PSA screening in de praktijk van vandaag in Vlaanderen. Ze weet dat sommige mensen zullen blijven vragen om gescreend te worden en sommige artsen het actief zullen blijven aanbieden. De beslissing om met PSA-screening te starten of verder te gaan met screening van een individuele patiënt moet gebaseerd zijn op een expliciete bewustzijn bij de patiënt zelf van de mogelijke voor- en nadelen. Artsen die ondanks het advies van Domus Medica de PSA-screening aanbieden, moeten bereid zijn bij iedere patiënt mee te werken aan een gedeelde besluitvorming en hiervoor voldoende tijd uittrekken. Enkel zo kan iedere patiënt een weloverwogen keuze maken. Huisartsen (en urologen) moeten ondersteund worden

Bekijk toch eens zeer aandachtig onderstaande tabel.

Koffie goed voor het visuele geheugen (nature) - 17/01/2014

Iets voor onze studenten!

Dat blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie die zondag is verschenen in Nature.

Tot nog toe waren er onvoldoende bewijzen dat koffie het geheugen stimuleert, maar onderzoekers van de Johns Hopkins-universiteit in het Amerikaanse Baltimore stelden vast dat cafeïne het visuele geheugen kan stimuleren.

De onderzoekers vroegen aan 73 vrijwilligers om foto's van voorwerpen te bekijken. Vervolgens kreeg de helft van hen 200 milligram cafeïne toegediend - wat overeenkomt met twee tassen koffie - de anderen kregen een placebo.

De dag nadien werd aan beide groepen opnieuw een reeks foto's getoond. Sommige foto's waren dezelfde als de dag voordien, andere foto's waren helemaal nieuw en nog andere foto's vertoonden gelijkenissen maar waren toch anders.

De twee groepen slaagden er allebei even goed in om de nieuwe foto's van de bekende foto's te onderscheiden. Maar de groep die cafeïne kreeg toegediend slaagde er beter in om de gelijkende foto's eruit te pikken.

Verhoogde inname van voedingsvezels vermindert het cardiovasculair risico - 06/01/2014


Diëten rijk aan vezels van granen of groenten, die veel onoplosbare vezels bevatten, zijn significant geassocieerd met een lager risico voor hart en vaatziekten. Grotere inname van fruit vezels werd ook geassocieerd met een lager cardiovasculair risico. Om die reden is de aanbeveling om de inname van voedingsvezels te verhogen absoluut gewettigd.

VEENBESSEN DOEN LANGER LEVEN - 06/01/2014

Amerikaanse onderzoekers hebben een studie gedaan naar de antioxiderende eigenschappen van veenbessen. Daaruit is gebleken dat bessen een levensverlengend effect hebben.

De antioxidanten in bepaalde voedingsmiddelen helpen veroudering tegen te gaan, versterken ons immuunsysteem en beperken het risico op hart- en vaatziekten, cataract en bepaalde vormen van kanker.

Maar volgens een Amerikaanse studie die in februari 2014 in het tijdschrift 'Experimental Gerontology' zal verschijnen, werken deze antioxidanten, die terug te vinden zijn in de veenbes, ook levensverlengend. De onderzoekers van het 'National Institute on Aging' in Baltimore (Verenigde Staten) komen wel tot deze bevindingen op basis van laboratoriumonderzoek bij fruitvliegen, niet bij mensen. Maar de resultaten zijn wel hoopgevend.

De onderzoekers voedden 100 fruitvliegen met suiker en nog eens 100 met suiker verrijkt met veenbessen. Hun conclusie: de fruitvliegen die gevoed werden met het veenbessenextract, leefden 25 procent langer dan die van de controlegroep die enkel suiker kregen

Tijd een kostbaar goed - 22/12/2013
TWAALF GOEDE GEWOONTES
 1. Slaap. Beknibbel nooit op nachtrust om toch maar tijd te winnen. Dat wreekt zich op je creatieve energie.
 2. Leer de kunst van het beginnen. Stel niet uit. Kweek rituelen aan. Weet dat je, eens je begonnen bent, na een kwartier doorwerken in de flow komt.
 3. Maak een plan. Werk richting doelen.
 4. Leer een agenda (goed) gebruiken. Leg eerst de grote keien - de belangrijke creatieve momenten maar ook vakanties en andere oplaadperiodes - en vul dan pas aan met de kleine-keien. Noteer al¬les, ook namen en telefoonnummers, zo¬dat die op cruciale momenten niet ge¬zocht moeten worden.
 5. Werk met dagroutines. Maandag wasdag of dinsdag administratiedag.
 6. Maak je hoofd leeg. Noteer invallen, ideeën en to do’s, maar wel in een noti-tieboekje, niet her en der op losse post-its.
 7. Trek een omheining op rond creatie¬ve tijd. Leg momenten vast die gewijd zijn aan creatief denken, anders worden ze toch aangevreten door andere dingen.
 8. Sluit je af. Focus. Geen Facebook, geen mails, geen telefoons in de uren waarin je iets gedaan wil krijgen.
 9. Zeg ja tegen neen. Hanteer het prin¬cipe van de drie d's. Als er een vraag of verzoek binnenkomt, kies dan meteen voor dumpen, delegeren of doen.
 10. Organiseer werk en leven. Open geen mails als je niet weet wat je ermee gaat doen, handel elke mail in één keer af, open hem nooit een tweede keer. Werk met ouderwetse bakjes voor brie¬venpost en facturen. Vermijd dat je din¬gen moet gaan zoeken, voorzie voor alles een vaste plek.
 11. Start op tijd met stoppen. Bouw stoproutines in voor taken op het werk en thuis. Leer afronden.
 12. Beloon jezelf. Dit is de beste manier om een nieuwe gewoonte aan te leren.


Bron : De Standaard

Nuvaring in opspraak in de media - 21/12/2013
Er was recent aandacht in de pers voor Nuvaring®, een vaginale ring met oestroprogestagenen voor anticonceptie. De aanleiding was een schadeclaim in de Verenigde Staten van 2000 vrouwen omdat de hormonale ring veneuze trombo-embolie kan veroorzaken, met soms mortaliteit als gevolg. Voor dit risico dat wel in de patiëntenbijsluiter vermeld wordt, wordt volgens de klagers onvoldoende gewaarschuwd in de andere patiënteninformatie (in feite publiciteit) hierover. Er is inderdaad een verhoogd risico van veneuze trombo-embolie bij gebruik van de vaginale ring met oestroprogestagenen (Nuvaring®, Circlet®), en is dit risico vergelijkbaar met dat van de derdegeneratie-anticonceptiva.

Klassering pil volgens generatie

Onderzoek Nederland: ook e-sigaret is giftig en gevaarlijk - 09/12/2013
AMSTERDAM 28/11 - De elektronische sigaret is, net als een gewone peuk, een verslavend product dat zeer giftige stoffen bevat. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM), zo schrijft het Algemeen Dagblad donderdag.

De Nederlandse overheidswaakhond op het gebied van volksgezondheid maakt korte metten met claims dat e-sigaretten gezond zijn. Zo hebben gebruikers vaak last van mond- en keelirritatie, duizeligheid en misselijkheid. De uitgeademde lucht bevat bovendien veel schadelijke stoffen en de geïnhaleerde nicotine is slecht voor ongeboren kinderen.

Lees meer over de elektronische sigaret!

Melk en melkproducten zijn de beste en goedkoopste bron van verschillende knelpuntnutriënten - 07/12/2013
Tijdens het afgelopen Voedings- en Gezondheidscongres dat plaatsvond op 22 en 23 november te Brussel bracht Prof. Connie Weaver het belang van melk en melkproducten als onderdeel van een gezonde voeding en voor een goede botgezondheid onder de aandacht.

Prof. Connie Weaver (Head of Nutrition Science, Purdue University, West Lafayette, USA) is een autoriteit in het onderzoek naar biobeschikbaarheid van mineralen, calciummetabolisme en botgezondheid. Zij stelde dat melk en melkproducten de beste en goedkoopste bron zijn van verschillende knelpuntnutriënten (hiervan worden bij de bevolking regelmatig tekorten vastgesteld).

Vandaar dat de meeste landen 2 tot 3 porties melk of melkproducten per dag aanbevelen. Het Vlaamse voedingsvoorlichtingsmodel, de actieve voedingsdriehoek, raadt 3 tot 4 glazen melk of melkproducten en 1 tot 2 sneetjes kaas per dag aan. Onze gebruikelijke inname van melk en melkproducten (158,6 ml per dag) ligt nog ver onder de gemiddelde aanbeveling (zo’n 450 ml). Een voeding zonder zuivel neigt gemakkelijker naar een tekort aan calcium, kalium en andere nutriënten.

Lezingen en presentaties van prof. Connie Weaver.

Mucolytica: niet gebruiken onder de leeftijd van 2 jaar - 27/10/2013

Na herevaluatie van de mucolytica raadt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) aan om de orale vormen van acetylcysteïne, carbocysteïne en broomhexine niet te gebruiken als mucolyticum in geval van luchtweginfectie bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Deze aanbeveling is gebaseerd op het volgende.
Bij een jong kind met productieve hoest dient steeds gezocht te worden naar de oorzaak van de hoest. Meestal gaat het om een zelflimiterende acute luchtweginfectie, en vereist de hoest geen medicamenteuze behandeling. De antitussiva en het expectorans guaifenesine zijn gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 6 jaar. Extra vochtinname, het bevochtigen van de lucht, het verhogen van het hoofdeinde en tapotage kunnen verlichting bieden.

Bron : fFolia Pharmacotherapeutica

Gekende namen van mucolytica : Lysox, Lysomuccil, Siroxyl, Muco Rhinatiol, Acetylcysteine en Bisolvon.

Lariam®, middel tegen malaria, kan gevaarlijke psychische bijwerkingen - 26/10/2013

Omwille van de kostprijs geven nog veel mensen de voorkeur aan Lariam bij lange verblijven in de tropen.Lariam kan echter ernstig neuro psychiatrische bijwerkingen hebben.

Gebruik Lariam niet bij volgende patienten:

Brochure

Grootste deel wratten verdwijnt vanzelf - 19/10/2013

wratten behandelen

De helft van alle kinderen met wratten is na een dik jaar weer wrattenvrij. En als nieuwe wratten niet worden meegerekend, dan verdwijnt zelfs 90% van de wratten vanzelf na een jaar. Behandelde kinderen hebben geen grotere kans om wrattenvrij te eindigen dan kinderen die zich niet laten behandelen. Dat schrijven artsen en wetenschappers van het LUMC onder leiding van hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde Jacobijn Gussekloo in Annals of Family Medicine (2013;11:437-41).

De onderzoekers inspecteerden de handen en voeten van 1099 kinderen van 3 verschillende basisscholen op de aanwezigheid van wratten. Ze deden dat tweemaal, met een tussenpose van 15 maanden. Aan het begin van de studie had 33% van alle kinderen een of meerdere wratten. 38% van de kinderen met wratten liet zich hiervoor behandelen: 18% deed dat met ‘over the counter’-middelen, 15% ging naar de huisarts en 5% deed beide.

Na 15 maanden was de helft van de kinderen verlost van de wratten. Jonge kinderen en niet-blanke kinderen hadden een grotere kans om wrattenloos te eindigen. Een wrattenbehandeling leek niet te helpen: kinderen die behandeld werden hadden zelfs een lagere kans om zonder wratten te eindigen na 15 maanden, maar vooral kinderen met grotere wratten en hinderlijke wratten kozen voor een behandeling. Een flink aantal kinderen ontwikkelde in de tussenperiode nieuwe wratten. Worden die buiten de analyse gelaten, dan blijkt dat zelfs tot 90% van alle wratten vanzelf verdwijnt na 15 maanden.

Bron: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde.Antihypertensiva: beter ’s avonds dan ’s ochtends? - 18/10/2013


Bij een tamelijk groot deel (10-30%) van de patiënten die antihypertensiva (hoge bloeddrukmiddelen) slikken, blijkt de hypertensie therapieresistent: zelfs met 3 antihypertensiva lukt het niet de bloeddruk voldoende omlaag te krijgen. De gemiddelde nachtelijke bloeddruk is een sterkere voorspeller van cardiovasculaire risico’s dan de bloeddruk overdag. Antihypertensiva hebben meer effect op de nachtelijke bloeddruk als men ze ’s avonds inneemt dan bij toediening ’s ochtends, terwijl de bloeddruk overdag weinig verandert.

Circadiaans bloeddrukritme

’s Avonds innemen voor het slapen gaan in plaats van ’s ochtends

Bron: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde.Heropstarten statines bij patiënten die aanvankelijk geen statines verdragen. - 14/09/2013CLEVELAND , OH - De meeste patiënten die stoppen met statines wegens bijwerkingen kunnen met succes terug worden opgestart met diezelfde statines.

Bijna driekwart van de patiënten met voorafgaande statine intolerantie zijn in staat om succesvol een statine te verdragen, de meeste op basis van een dagelijkse inname, een kleiner percentage op een intermittent doseringsschema .

Daarvoor wordt het statine langzaam opgetitreerd. Beginnen met 1x per week, daarna 2 x per week, 3x per week tot dagelijks inname.

Sommige blijven op een intermittent schema staan. Voorbeeld om de 2 dagen. Ook met dit schema verkrijgt men een significante en voldoende daling van cholesterol en LDL.

27,5 % van de statine gebruikers blijven echter intolerant voort statines. De meest voorkomende ongewenste effecten zijn spierpijn , vermoeidheid , verhoogde leverenzymen , gastro-intestinale klachten , gewrichtspijn .


disclaimer