DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


RUGLIJDEN DERMATOMEN EN MOTORIEK:
KENSPIEREN EN REFLEXEN

(15-11-2010)


Stel je voor: er schiet iets in je rug met uitstralende pijn naar je been. Je gaat naar de dokter en die stelt de diagnose van een discushernia L4L5 met uitstraling naar je been volgens L5 Waar kan je die uitstraling verwachten en welke spieren gaan minder werken ?

WAT

Klachten die voortkomen uit de wervelzuil komen heel voor. Laag lumbale oorzaak 62%, laag cervicale oorzaak 36% en thoracale oorzaak slechts 2%. Iedereen heeft wel eens pijn in zin rug of in zijn nek.

ANATOMIE

De zenuwen komen uit de wervelzuil:

  • op cervicaal niveau : boven de gelijkgenoemde wervel : dus nervus C2 boven wervel C2
  • op de andere niveaus onder de gelijkgenoemde wervel : dus nervus L4 onder wervel L4
  • Uitzondering : nervus C8 boven wervel thoracaal 1 (er zijn maar 7 halswervels).

Naarmate men meer naar onder gaat komen de zenuwen steeds lager naar buiten uit de wervelzuil ten opzichte van hun uittredingsplaats uit het ruggenmerg.

Zo kun je zien dat zenuw TH2 vrijwel op dezelfde hoogte uit de wervelzuil komt als uit het ruggenmerg maar dat zenuw L4 bijna 6 wervels lager uit de wervel komt dan waar ze uit het ruggenmerg treedt. Het onderste topje (conus medullae) bevindt zich ter hoogte van wervel L1-L2 . De lumbale en sacrale zenuwen vormen samen de cauda equina (paardenstaart).

Iedere zenuw bevat

  • motorische zenuwen ( voor de beweging) lopen van het ruggenmerg naar de spieren
  • sensibele zenuwen (gevoelszenuwen). lopen naar het ruggenmerg toe en zorgen voor het gevoel en pijn
  • vegetatieve zenuwen : lopen van het ruggenmerg naar de inwendige organen, bloedvaten, huid, enz. en zorgen voor de onwillekeurige processen zoals warmteregeling, zweten …


Op cervicaal niveau duwt een hernia gezien het horizontaal verloop van de zenuw op de uitredende zenuw. Dus een discushernia C5C6 duwt op zenuw C6 en kan tintelingen geven in het C6 gebied of uitval van spieren die door C6 bezenuwd worden.

Zoals je merkt op de tekening duwt een discus hernia op lumbaal niveau niet op de uittredende zenuw maar op de onderliggende zenuw. Een discushernia tussen wervel L4 en L5 duwt op de zenuw L5. Als de zenuw L5 gekneld is kan je tintelingen verwachten in het L5 gebied en uitval van de spieren die door L5 bezenuwd worden

Aan de hand van volgende tekening voor de sensibiliteit en volgende tabel voor de motoriek kun je nagaan welke symptomen overeenkomen met welke zenuwprikkeling.

SENSIBILITEIT

Die tekening zegt genoeg : zo kun je zien dat zenuwprikkeling L4 overeenkomt met paresthesiëen (tintelingen) aan de binnenzijde van de grote teen.

MOTORIEK

Spierzwakte of uitval Test Reflex
C1 Rotatoren nek
C2 M. Trapezius
C3 M. Trapeziust, M levator scapulae Schouders opsteken tegen weerstand
C4 M. Trapezius
C5 Mm Spinati, M deltoideus, M Biceps brachii Biceps + brachioradialis
C6 M Biceps brachii, polsextensoren (M. extensor carpi radialis) Biceps
C7 M. triceps brachii, polsflexoren, (M. flexor carpi radialis) Triceps
C8 Ulnaire deviatoren, duimex tensoren, duim adductor

Spierzwakte of uitval Test Reflex
L2 M. ileopsoas Bovenbeen in 90% flexie tegen weerstand
L3 M. ileopsoas, M. quadriceps kniepees
L4 M. tibialis anterior, M. extenser hallucis longus Voet extensie tegen weerstand, grote teen extensie tegen weerstand, op hielen staan
L5 M. extensor hallucis longus, Mm peronei op hielen staan , voet exorotatie tegen weerstand achillespees
S1 Mm peronei, kuitmusculatuur, hamstrings, gluteus maximus teenstand achillespees
S2 kuitmusculatuur, hamstrings, gluteus maximus teenstand achillespees
S3 Geen
S4 Geen

Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer