DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


BEDWATEREN - BEDPLASSEN - ENURESIS NOCTURNA

(15-09-2013)


WAT IS ENURESIS

OORZAAK VAN ENURESIS

Erfelijkheid speelt een grote rol. Zowel bij de vader als bij de moeder van bedwaterende kinderen .
Drie voorname redenen waarom een kind bedwatert:

Psychische factoren spelen waarschijnlijk geen rol. Stress, angst en vermoeidheid kunnen het probleem wel versterken.

DIAGNOSE VAN ENURESIS

Anamnese (navraag)

Onderzoekingen

BEHANDELING ENURESIS

Stoppen met bedplassen is niet gemakkelijk en vergt heel veel van ouders en kind. Dus motivatie is het belangrijkste medicament.

Heel belangrijk is het kind met bedplassen proberen te begrijpen en te ondersteunen. Het kind bedwatert niet expres, heeft daar geen schuld aan en moet dus zeker op geen enkele manier gestraft worden. Integendeel hulp, begrip, ondersteuning, relativering naar het kind toe zijn heel belangrijk.

Tot zeven jaar kan er gerust afgewacht worden gezien heel veel gevallen van bedwateren zich spontaan oplossen rond die leeftijd. Het resultaat van de behandeling is ook groter na zeven jaar. Ondanks dat ouders enuresis zeer vervelend vinden kan de behandeling maar zinvol gestart worden als het kind zelf vragende partij is voor een behandeling. Dit wil zeggen als het kind zelf voldoende gemotiveerd is.

Geduld en positief ondersteunen zijn de basis van de behandeling. Niet straffen maar belonen Een goed gesprek met de ouders en kinderen : bedplassen gebeurt niet met opzet en drinken heeft geen nadelig effect op het plasgedrag De totale behandeling kan soms enkele maanden duren : voor een goed resultaat is het zeer belangrijk dat de behandeling gedurende gans die periode strikt opgevolgd wordt. . Als de behandeling mislukt is dat meestal door het niet strikt toepassen van het doktersadvies. Een regelmatige opvolging (maandelijks) en bijsturing door de behandelende arts helpt zowel het kind als de ouders motiveren.

Algemene maatregelen

Opneemmethode

Het kind wordt rustig gewekt op een vast tijdstip en moet zelf naar het toilet lopen. Het kind moet wakker blijven tot het geplast heeft.

Kalendermethode

Hou op een kalender de droge dagen bij waarbij dan na een goed resultaat een beloning kan volgen.

Aanvankelijk kan na iedere droge nacht een beloning volgen. Later in samenspreek na zoveel droge nachten. Gebruik hiervoor een gewone kalender of download hier een voorbeeld van een gemakkelijke plaskalender..

Enthousiasme en aanmoediging over één droge nacht is voor kinderen ook al een grote beloning.

Blaastraining overdag

Het kind wordt aangeleerd te plassen op vaste uren. Bij het opstaan. Tijdens de speeltijd , na middagmaal en avondmaal, voor het slapen … enz. Zodoende dat het leert goed bewust zijn plas gedrag te beheersen.

Plaswekker:

Heel belangrijk hier is motivatie van de ouders en het kind en een zeer goede uitleg aan het kind zodat het echt begrijpt wat er gebeurt en wat het moet doen. Het kind mag het wakker gemaakt worden niet als straf aanzien maar als middel om van het vervelend bedplassen af te raken.

Medicatie

Desmopressine : Desmopressine (Minirin®, Desmopressine Ferring®, Desmopressine Teva®), een synthetisch ADH-analoog (= Antidiuretisch hormoon)

Anticholinergica

Imipramine

Behandelingen kunnen ook gecombineerd worden.

Schema van behandeling:

PROGNOSE ENURESIS


Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!