DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


CHA2DS2-VASc score bij voorkamerfibrillatie of atriumfibrilleren

(12-02-2011)


Bij ouderen is VKF de meest frequente ritmestoornis. Ze is aanwezig bij ongeveer 12% van de mensen ouder dan 75 jaar. De CHA2DS2-VASc score is een klinische methode om het risico op een CVA of TIA te voorspellen bij mensen met voorkamerfibrillatie. Afhankelijk van het aantal punten kan men het jaarlijks risico op een stroke voorspellen en zo de benodigde anti-stollingstherapie bepalen.

RICHTLIJNEN

Nieuwe Europese richtlijnen : alle VKF patiënten moeten, indien mogelijk orale anticoagulantia nemen, behalve mannen , jonger dan 65 zonder risicofactoren.

    punten
C Congestief hart falen 1
H Hypertensie 1
A Age > 75 jaar 1
2 Age tussen 65 en 74 1
D Diabetes 1
S2 Stroke of TIA 2
VA Vascular disease (reeds hartinfarct, perifeer arterieel lijden plaques in de aorta) 1
Sex vrouw 1

CHA2DS2-VASc Jaarlijks Stroke Risk %95%BEHANDELING
01.91.2 – 3.0niets of aspirine
12.82.0 – 3.8aspirine of Vit-K antagonist
24.03.1 – 5.1vit-K antagonist
35.94.6 – 7.3Vit-K antagonist
48.56.3 – 11.1Vit-K antagonist
512.58.2 – 17.5Vit-K antagonist
618.210.5 – 27.4Vit-K antagonist

HAS-BLED score voor bloedingsrisico bij het toedienen van orale anticoagulantia in VKF

  punten
Hypertensie (Systolic = 160mmHg) 1
Abnormale nierfunctie 1
Abnormale leverfunctie 1
Age = 65 years 1
Stroke in verleden 1
Bloeding 1
Labiele INRs 1
Drugs : andere medicatie 1
Alcohol intake at same time 1

Een score van meer dan 3 wijst op een verhoogd jaarlijks bloedingsrisico: voorzichtig bij het instellen van orale anticoagulantia en meer controles.


Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer