DOKTER JOHN
home
ALLES > A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Z


ANTI AGGREGANTIA& PREOPERATIEF

(08-03-2009)


ACETYLSALIYCYLZUUR OF ASPIRINE VOOR EEN OPERATIE: STOPPEN?

Bron : tijdschrift voor geneeskunde

Een lage dosis acetylsalicylzuur of aspirine (Asaflow®, Cardioaspirine®) is de standaardbehandeling bij de primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen. Primaire preventie : voorkomen vooraleer er iets gebeurd is op cardiovasculair gebied ( hartinfarct, herseninfarct, verstopping slagaders in benen …) Secundaire preventie : voorkomen van nieuwe letsels nadat er reeds een event heeft plaats gehad.

INLEIDING

INDICATIES VOOR ACETYLSALICYLZUUR

DOSIS ACETYLSALICYLZUUR

WAT IS HET BLOEDINGSRISICO BIJ HET VERDER GEVEN VAN ACETYLSALICYLZUUR TIJDENS EEN OPERATIE

ANDERE PLAATJES REMMERS

WANNEER HERSTARTEN

Indien de antistollingstherapie toch werd onderbroken, geldt als stelregel deze postoperatief te herstarten zodra het chirurgisch bloedingrisico als aanvaarDbaar wordt geacht.

BESLUIT

Acetylsalicylzuur wordt niet meer gestopt voorafgaand aan een ingreep, tenzij dit door het persoonlijke bloedingrisico of door de hoog risico chirurgie op individuele basis toch wenselijk wordt geacht door de behandelend chirurg.

Clopidogrel (Plavix®) wordt wel zeven dagen voor de operatie gestopt.

Patiënten met een hoog cardiovasculair risico

Patiënten met een laag cardiovasculair risico

Bij deze patiënten wordt in het algemeen aanbevolen de inname van acetylsalicylzuur of van clopidogrel 7 à 10 dagen vóór de ingreep te stoppen, en de anti-aggregerende behandeling 24 uur na de ingreep opnieuw te starten, voor zover de hemostase onder controle is.

Anti-aggregerende behandeling bij dringende chirurgische ingreep

Geen enkel geneesmiddel kan het antitrombotisch effect van anti-aggregantia tegengaan. Alleen door bloedplaatjestransfusie kan de hemostase worden hersteld.


Dokter John

Vindt u deze pagina interessant? Breng dan ook uw kennissen op de hoogte!disclaimer